Nasze kursy

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła elektronizację całego procesu badania sprawozdania finansowego. Cyfrowa postać sprawozdania finansowego skutkuje zwiększeniem znaczenia gromadzenia całości dokumentacji badania w postaci elektronicznej.

 • Pozyskane od klienta dane muszą być odpowiednio zabezpieczone, a odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa spoczywa na firmie audytorskiej. Digitalizacja - oprócz niewątpliwych zalet - niesie ze sobą również szereg zagrożeń dla niezakłóconego funkcjonowania firmy audytorskiej, dlatego tak istotna jest umiejętność ich identyfikacji i przeciwdziałania.

 • Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania: jakie są oczekiwania PANA w zakresie zasad zabezpieczania danych przechowywanych w postaci elektronicznej? jak należy zabezpieczać dane przekazywane PANA? jakie są wymogi prawne w kontekście ochrony danych osobowych? czy gromadzenie dowodów badania w postaci elektronicznej jest zgodne ze standardami wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów? jak należy tworzyć elektroniczną dokumentację badania?

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Joanna Żukowska-Kalita

Wykładowca: Joanna Żukowska-Kalita

Termin:

Biegły rewident z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 8 lat wykonuje opinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz IFAC Międzynarodowych Standardów Badania oraz Kodeksu Etyki. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca m.in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Lublin, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa.

Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej a także materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Mariusz Kalita

Wykładowca: dr inż. Mariusz Kalita

Termin:

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001, audytor ciągłości działania wg normy ISO/IEC 22301, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, ukończone szkolenie Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. W 2016 roku ukończył podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Od 2011 roku doktor inżynier nauk technicznych. Naukowo związany jest z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Informatyki ds. Cyberbezpieczeństwa. Okazyjne występuje z wykładami w Szkole Głównej Handlowej, Fundacji Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. W ramach zadań edukacyjnych popularyzuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  Organizacja bezpiecznego systemu informatycznego w firmie audytorskiej

  1. Rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa FA w obszarze IT:

  a) „drogowskaz bezpieczeństwa informacji” – norma ISO/IEC 27001, COBIT, NIST, regulacje prawne
  b) dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji:

  • zapewnienie ciągłości dostępu do danych – kopie zapasowe, automatyzacja procesów
  • zarządzanie hasłami, bezpieczne przechowywanie haseł do zaszyfrowanych zasobów
  • polityka czystego biurka i czystego monitora
  • zarządzanie uprawnieniami, w tym możliwością instalacji aplikacji przez pracowników
  • szyfrowanie zasobów i sprzętu

  2.(CYBER) Bezpieczeństwo firmy audytorskiej w sieci Internet - zagrożenia pochodzące z Internetu: ataki skierowane na pracowników i kierownictwo organizacji

  Bezpieczne pozyskiwanie i przechowywanie dowodów badania w postaci elektronicznej

  1. Zasady bezpiecznego pozyskiwania dowodów badania w postaci elektronicznej:

  a) poczta e-mail – ograniczenia i ryzyka wykorzystywania (szyfrowanie, wielkość plików, uzyskiwanie potwierdzenia dostarczenia/ przeczytania)
  b) sieciowe usługi przekazywania danych (np. [S]FTP)
  c) dyski wirtualne i chmury obliczeniowe

  2. Wykorzystanie bezpiecznych miejsc przechowywania danych (zasoby sieciowe)

  Dokumentacja badania w formie elektronicznej – wymogi MSB 500, 230

  1. Wymogi standardów zawodowych dotyczące dokumentacji badania w postaci elektronicznej

  2. Przykłady tworzenia dokumentacji badania w postaci elektronicznej:

  a) potwierdzenia zewnętrzne
  b) weryfikacja sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpłatnie dostępnych narzędzi Ministerstwa Finansów
  c) spotkania w formie telekonferencji
  d) inne

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 listopada 2020 r. wpłać do 9 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "BIF20201119" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania - on-line

Cena netto: 350 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl