Nasze kursy

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek gospodarczych – on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 r.

 • Usystematyzujesz, pogłębisz i zaktualizujesz wiedzę z zakresu Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych [KSUA 3000 (Z)] oraz prawa handlowego w zakresie świadczenia przez biegłych rewidentów usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek.

 • Omówimy usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych.

 • Poznasz wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Joanna Żukowska-Kalita

Wykładowca: Joanna Żukowska-Kalita

Biegły rewident z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 8 lat wykonuje opinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz IFAC Międzynarodowych Standardów Badania oraz Kodeksu Etyki. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca m.in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Lublin, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa.

Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej a także materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest test sprawdzający wiedzę. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting.
  • Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 29-30 października 2020 r. wpłać do 22 października 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „APW20201029” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

 • 10-11 grudnia 2020 r. wpłać do 30 listopada 2020 r. W tytult przelewu podaj symbol kursu "APW20201210" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek gospodarczych – on-line

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl