Nasze kursy

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r.

 • Nabędziesz wiedzę na temat istoty, komponentów i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej wiedzy przy świadczeniu innych usług atestacyjnych.

 • Zapoznasz się z wytycznymi dotyczącymi kroków podejmowanych w celu zrozumienia kontroli wewnętrznej istotnej dla badania.

 • Przedstawimy specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach, ryzyku obejścia systemu przez kierownictwo oraz problemach z brakiem formalizacji procedur.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Termin:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegły rewident. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA) – od 2013 roku jako FCCA. Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Autor podręczników ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ oraz „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne". Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF. Prowadził liczne szkolenia na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Waldemar Majek

Wykładowca: Waldemar Majek

Termin:

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl