Nasze kursy

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych w aktualnej sytuacji gospodarczej z perspektywy biegłego rewidenta - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godzin samokształcenia.

 • Podczas szkolenia omówimy kluczowe ryzyka związane z regulacjami cen transferowych oraz obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmioty rozumiane jako podmioty powiązane. Obowiązki obejmują w szczególności sporządzenie podatkowej dokumentacji krajowej, dokumentacji grupowej czy też informacji o cenach transferowych TPR-C.

 • Zaproponujemy rozwiązania w celu zabezpieczenia poprawności tzw. sprawozdawczości podatkowej. Przy każdym z omawianych ryzyk odwołamy się do przepisów CIT oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Propozycje zmian w rozliczeniach grupowych również znajdą odzwierciedlenie w istniejących mechanizmach weryfikacji/ korekty transakcji grupowych, wynikających z obecnych regulacji.

 • Przedstawione ryzyka i narzędzia/ mechanizmy podatkowe zostaną odniesione do obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych, które zostały wyznaczone przepisami na 31 maja oraz 30 września 2020 r.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (170 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 20 lipca 2020 r. wpłać do 10 lipca 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTX20200720” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Jarosław Mika

Wykładowca: dr Jarosław Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M.

Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Dokumentacje podatkowe” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Harmonogram zajęć


 • 10.00 - 11.30 - zajęcia on-line
 • 11.30 - 11.45 - przerwa
 • 11.45 - 13.15 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych w aktualnej sytuacji gospodarczej z perspektywy biegłego rewidenta - on-line

Cena: 200 zł

Termin: 20 lipca 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl