Nasze kursy

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza o godzin samokształcenia.

 • Omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.

 • Wyjaśnimy, na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji (MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27).

 • Wskażemy i omówimy różnice między regulacjami wynikającymi z MSSF 16 a polskim prawem bilansowym.

Program

I. Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu.

II. Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.

III. Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.

IV. Kluczowe definicje (Załącznik A).

V. Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę).

VI. Rozliczanie leasingu przez leasingobiorcę:

 • model oparty o prawo do użytkowania – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.

VII. Rozliczanie leasingu przez leasingodawcę:

 • klasyfikacja leasingu,
 • leasing operacyjny – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia,
 • leasing finansowy – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.

VIII. Sprzedaż i leasing zwrotny.

IX. Szczególne wytyczne MSSF 16 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.

X. Przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).

XI. Główne różnice pomiędzy MSSF 16 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27).

XII. Interakcje z innymi standardami (MSSF 15) oraz konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D).

XIII. Przepisy przejściowe (Załącznik C).

XIV. Różnice do ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12:15 - 12:45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone w formie on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 1 marca 2021 r. wpłać do 21 lutego 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MSSF20210301” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego - on-line

Cena: 400 zł

Termin: 1 marca 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl