Nasze kursy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Zdefiniujemy obowiązki biegłego rewidenta jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Omówimy cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.

 • Omówimy procedury postępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.

Program

I. Wprowadzenie:

 • przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • zdefiniowanie obowiązków biegłego rewidenta jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

II. Analiza sytuacji klienta:

 • klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
 • analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez biegłego rewidenta,
 • bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
 • cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.

III. Procedury:

 • procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.

IV. Transakcje:

 • transakcje podejrzane w praktyce biegłego rewidenta – analiza transakcji,
 • obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).

V. Obowiązki biegłego rewidenta w zakresie AML:

 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • szkolenie biegłego rewidenta, jego pracowników i współpracowników.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Powadzi bloga www.podatki-dla-prawnika.pl.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 28 września 2021 r. wpłać do 18 września 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "AML20210928" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta - on-line

Cena netto: 400 zł

Termin: 28 września 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl