Nasze kursy

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Brak miejsc

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r. Uwaga: uczestnik powinien posiadać wiedzę z excela na poziomie podstawowym.

 • Przećwiczysz funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

 • Nauczysz się identyfikacji procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny dla usprawnienia pracy.

 • Poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 5 października 2020 r. wpłać do 25 września 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EXX20201005” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 23 listopada 2020 r. wpłać do 13 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EXX20201123” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 29 grudnia 2020 r. wpłać do 19 grudnia 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EXX20201229” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Ireneusz Kurczyna

Wykładowca: Ireneusz Kurczyna

Biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada uprawnienie lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej, absolwent studiów podyplomowych PAN „Audyt Wewnętrzny i Kontrola wewnętrzna”.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i dla grupy kapitałowej, raportowania danych finansowych do GPW, zarządzania spółką, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, zarządzania płynnością. Prowadzi spółkę audytorską. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka.

Współautor książek „Zamknięcie Roku 2019 w Banku Spółdzielczym”, „Zamknięcie Roku 2018 w Banku Spółdzielczym” oraz Proces Łączenia Banków Spółdzielczych - praktyczne aspekty łączenia”. Autor artykułu „Rating Banków Spółdzielczych-wybrane aspekty”   i prezentacji na XXIII Konferencji naukowej Rachunkowość a Controling” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w Polanicy Zdrój.

Organizator i jeden z wykładowców Akademii on-line prowadzonej prze Agencję Ratingową wspólnie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Akademia prowadzi obecnie 2 letnie szkolenia on-line dla kandydatów na Głównych Księgowych oraz Analityków Kredytowych.

Wykładowca i organizator szkoleń dla księgowych banków spółdzielczych w tematyce rachunkowości i finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Cena: 400 zł

Termin: 29 grudnia 2020 r. – BRAK MIEJSC


Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl