Nasze kursy

ODZ

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2024 roku. Uwaga: uczestnik powinien posiadać wiedzę z excela na poziomie podstawowym.

 • Przećwiczysz funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

 • Nauczysz się identyfikacji procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny dla usprawnienia pracy.

 • Poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Przegląd procedur badania, które można usprawnić korzystając z arkusza kalkulacyjnego

Przykladowe procedury:

 • przegląd analityczny,
 • badanie wyrywkowe,
 • generowanie liczb losowych,
 • wybór próby,
 • ekstrapolacja wyników badania wyrywkowego na całą populację.

3. Importowanie danych niezbędnych podczas procesu
badania

 • Importowanie danych z typowych źródeł.

4. Podstawy statystyki w badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela

 • Generowanie liczb losowych.
 • Losowanie próbki do badania wyrywkowego.
 • Analiza testów przeprowadzonych na próbie.
 • Ekstrapolowanie wyników na całą populację.

5. Przegląd najbardziej przydatnych funkcji

 • Jeżeli.
 • licz jeżeli.
 • suma warunków.
 • licz.Warunki.
 • Mediana
 • złącz teksty.
 • wyszukaj pionowo.
 • funkcje daty i czasu.

6. Tabele przestawne

 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych.
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej.
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych.
 • Przydatne narzędzia usprawniające korzystanie z tabel przestawnych.

7. Pozostale zagadnienia

 • Przydatne skróty klawiszowe.
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel.
 • Filtrowanie.
 • Ograniczenie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pół arkusza.

8. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Dorota Anna Mikulska

Wykładowca: dr Dorota Anna Mikulska

ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu za pomocą transmisji on-line.
  • UWAGA: Ze względu na formę on-line szkolenia rekomendujemy by w jego trakcie korzystali Państwo z dwóch monitorów lub odtwarzali webinar na jednym urządzeniu zaś na drugim urządzeniu pracowali Państwo na plikach Excel.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcie odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 sierpnia 2024 r. wpłać do 12 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EXXSF20240822” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Cena netto: 460 zł

Termin: 22 sierpnia 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl