Nasze kursy

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r.

 • Przypomnimy podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej biegłych rewidentów: – podstawowe zasady etyki, – rodzaje zagrożeń, – zabezpieczenia, – niezależność.

 • Przedstawimy zmiany strukturalne i redakcyjne wprowadzone do Kodeksu etyki IFAC w stosunku do wersji Kodeksu etyki z 2016 r. Przedstawimy sposób korzystania z Kodeksu etyki IFAC zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi oraz nowy sposób prezentacji słownika terminów i skrótów stosowanych w Kodeksie etyki IFAC.

 • Zwrócimy uwagę na szczególne regulacje dotyczące niezależności, związane ze świadczeniem usług dla jednostek zainteresowania publicznego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Wiesław Leśniewski

Wykładowca: Wiesław Leśniewski

Biegły rewident. Partner a od roku 2000 V-ce Prezes Zarządu firmy Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o. , wcześniej od 1989 r. członek zarządu odpowiedzialny za Pion Usług świadczonych dla klientów Spółki w zakresie rachunkowości i doradztwa finansowo-podatkowego, jak również za informatykę.

Wykonuje i nadzoruje badania sprawozdań finansowych podmiotów o różnych strukturach kapitałowych i formach prawnych, przeprowadzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych, zajmuje się doradztwem finansowo-podatkowym. Prowadzi audyt wykorzystania funduszy pomocowych UE.

Uczestnik wielu seminariów polskich i międzynarodowych, od 2004 r. bierze udział w wideokonferencjach organizowanych przez Bank Światowy a od 2000r. w Dorocznych Konferencjach Auditingu, organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Jest aktywnym członkiem PIBR (Polska Izba Biegłych Rewidentów): Członek Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej, Członek Komisji ds. Etyki, Członek Komisji ds. Międzynarodowych, przedstawiciel PIBR w grupie roboczej ds. etyki Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych w Brukseli.
Prowadzi wykłady dla biegłych rewidentów w ramach szkolenia obligatoryjnego nt. "Normy wykonywania zawodu i etyka zawodowa a badanie sprawozdań finansowych".

Posiada doświadczenie w udziale w radach nadzorczych w Spółce Skarbu Państwa (m.in. w branży energetycznej), w reprezentowaniu Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl