Nasze kursy

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia.

 • Zapoznasz się ze zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, spowodowanymi wdrażaniem zarządzania procesowego oraz automatyzacją procesów, a szczególnie ich automatyzacją z wykorzystaniem robotów software’owych. Są to zmiany w przebiegu procesów finansowych, w powstaniu nowych ryzyk, w zmienionej organizacji pracy w działach finansowych (również księgowych) oraz odpowiedzialności poszczególnych osób w organizacji. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy biegłego rewidenta.

 • Dowiesz się, co to są roboty software’owe RPA, coraz powszechniej wykorzystywane w przedsiębiorstwach, jak zmieniają sposób działania pracowników, jakie ryzyka likwidują i jakie stwarzają. Zobaczysz praktyczne przykłady wykorzystania automatyzacji przy pomocy RPA (ang. Robotic Process Automation) w obszarze finansów i back-office, z którymi możesz spotkasz się podczas audytu.

 • Nauczysz się, jak praktycznie wykorzystać wiedzę na temat technologii RPA w usprawnieniu pracy biegłego rewidenta oraz jak wdrażanie rozwiązań RPA w firmie wpływa na jej działalność. Dowiesz się, jak wykorzystanie robotów automatyzuje procesy biznesowe, przyspiesza powtarzalną pracę, zwiększając jej jakość i eliminując błędy, pozostając przy tym pod kontrolą człowieka.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 9 września 2019 r. wpłać do 29 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „APB20190909” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Bartosz Radziszewski

Wykładowca: Bartosz Radziszewski

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Ekspertów na wydziale Prawa i Administracji tej uczelni w latach 2012-2015. Ekonomista specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej i optymalizacji procesów biznesowych.

Współautor i prowadzący Digital Finance Excellence edukacyjno-doradczego programu o zarządzaniu procesowym, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych, w którym wzięło udział dziesiątki managerów i firm. Przewodniczący Jury Digital Finance Award na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku wyróżnienia, które otrzymują firmy podnoszące efektywność biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz narzędzia cyfrowe.

Współzarządzający wydawnictwem Business Dialog oraz Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Wcześniej pracował jako Kontroler, Dyrektor Finansowy i Prezes Zarządu, tworzył i rozwijał spółki działające na rynku polskim i międzynarodowym, w tym notowane na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtworzyły centra usług wspólnych (CUW) i zarządzał spółkami business process outsourcing (BPO).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl