Nasze kursy

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Co zyskasz?

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r. i zalicza 8 godzin, w tym 4 z bloku rewizja finansowa i 4 z bloku rachunkowość.

 • Omówimy organizację, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle KSH, zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych.

 • Poznasz również usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z KSH: podziały, łączenie i przekształcanie jednostek – rolę biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji oraz inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów, które są określone w KSH.

 • Wskażemy także zastosowanie przepisów KSH w procesie badania sprawozdania finansowego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 9 października 2020 r. wpłać do 29 września 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KSH20201009” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

 • 13 listopada 2020 r. wpłać do 3 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KSH20201113” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita

Wykładowca: Joanna Żukowska-Kalita

Termin: 9 października 2020 r., 13 listopada 2020 r.

Biegły rewident z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 8 lat wykonuje opinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz IFAC Międzynarodowych Standardów Badania oraz Kodeksu Etyki. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca m.in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Lublin, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa.

Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej a także materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Termin: 9 października 2020 r., 13 listopada 2020 r.

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Powadzi bloga www.podatki-dla-prawnika.pl.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Cena: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl