Nasze kursy

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 8 godzin samokształcenia.

 • Zaprezentujemy zakres odpowiedzialności członków Zarządu, Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu za występowanie oszustw w organizacji.

 • Omówimy symptomy oszustw w procesie badania sprawozdania finansowego oraz zasady współpracy biegłego rewidenta z audytem wewnętrznym i funkcją Compliance w celu uzyskania informacji na temat słabości systemu kontroli wewnętrznej/przypadków jednostkowych mogących świadczyć o występowaniu nadużyć.

 • Omówimy rozwiązania prawne zawarte w ustawie o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a rolą biegłego rewidenta.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (60 zł).

Dodatkowe informacje

  Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 5 listopada 2018 r. wpłać do 22 października 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PWO20181105” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Olga Petelczyc

Wykładowca: Olga Petelczyc

Certyfikowany audytor, od ponad 14 lat zajmuje się głównie prowadzeniem audytu w szczególności w obszarze funduszy unijnych, przeciwdziałania korupcji; posiada również doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp. wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach w tym na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert w projekcie Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich; w latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; członek grupy ds. raportowania niefinansowego.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl