Nasze kursy

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 r.

 • Zapoznasz się z mechanizmami zniekształcającymi komunikaty. Nauczysz się rozpoznawania blokad komunikacyjnych.

 • Poznasz teorię stylów komunikacji determinujących różnice w sposobie porozumiewania się ludzi.

 • Przetrenujesz dostosowanie komunikatów do poszczególnych stylów komunikacyjnych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 16 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

 • 15 października 2020 r. wpłać do 5 października 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EKX20201015” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Dane do przelwu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Krzysztof Kudeń

Wykładowca: Krzysztof Kudeń

Niezależny doradca biznesowy oraz ekspert z zakresu zarządzania zespołami, negocjacji i sprzedaży oraz wdrażania koniecznych zmian w organizacjach . W biznesie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki IT Masters, operującej na rynku usług informatycznych.

W organizacjach sprzedaży i marketingu zagranicznych i polskich firm przepracował 12 lat. Przeszedł wówczas szczeble zawodowego rozwoju od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Sprzedaży i Marketingu włącznie. Odpowiedzialny był za zarządzanie strukturami sprzedażowymi, budowanie i realizację strategii oraz planów sprzedażowych. W tym czasie prowadził szkolenia wewnętrzne oraz coaching menedżerski, rozwijając umiejętności handlowe i menedżerskie swoich zespołów.

Jest ekspertem w obszarze efektywnego zarządzania zespołem, „układania organizacji sprzedażowych”, przygotowania pracowników do skutecznej sprzedaży i negocjacji oraz przeprowadzania zespołów przez zmiany. Zawsze zwraca uwagę na potrzebę posiadania świadomości biznesowej wśród pracowników na różnych poziomach zarządzania i na różnych poziomach operacyjnych organizacji. Do realizowanych projektów zawsze podchodzi kompleksowo. Uważa, że dokonywanie pozytywnych, pożądanych zmian w każdej organizacji (w zespole, dziale, firmie) zawsze musi być przeprowadzone jednocześnie w obszarze kompetencji, procesów oraz realizowanych projektów.

Wykazuje się dojrzałym podejściem w relacjach międzyludzkich i rozwiązywaniu konfliktów. Oprócz nabytych kompetencji menedżerskich ma cechy, które sprawiają, że partnerzy biznesowi wysoko cenią współpracę z nim. W życiu zawodowym jak i prywatnym buduje owocne relacje z otoczeniem dzięki swojej otwartej i mocno zaangażowanej postawie. Jedna z jego najważniejszych zasad biznesowych tez mówi o potrzebie szybkiego wdrożenia nowej kultury menedżerskiej, opartej na dojrzałej postawie ludzi odpowiedzialnych i świadomości biznesowej.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Cena: 400 zł

Termin: 15 października 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl