Nasze kursy

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 roku.

 • Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.

 • Nauczysz się praktycznego stosowania nowych zasad, poznasz na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach MSSF.

 • Zobaczysz na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

Wykładowca: Tomasz Zielke

Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych opartych o polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych.

Przez 11 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers (do lipca 2009 r.), ostatnio jako wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych. Był członkiem zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Był członkiem m. in. grupy technicznej zajmującej się analizą problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb zespołów audytowych i doradczych.

Publikował artykuły z zakresu MSSF na łamach Monitora Rachunkowości i Finansów oraz Gazety Prawnej. W latach 2007-2011 był członkiem zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl