Nasze kursy

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2018 roku.

 • Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.

 • Nauczysz się praktycznego stosowania nowych zasad, poznasz na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach MSSF.

 • Zobaczysz na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR - 15% rabatu (255 zł).

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 6 listopada 2018 r. wpłać do 23 października 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "MSSF20181106" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Aleksandra Rytko

Wykładowca: Aleksandra Rytko

Biegły rewident, członek ACCA. Doświadczona specjalistka z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu.

W swojej karierze zawodowej 6 lat poświęciła pracy audytorskiej zdobywając bogate doświadczenie głównie w firmach wielkiej czwórki – PwC oraz Deloitte (przez rok była członkiem Działu Technicznego PwC). Ponad 4 lata spędziła w firmie BPP Professional Education pracując jako Dyrektor Pionu Szkoleń z Rachunkowości Finansowej. W BPP była odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad zawartością szkoleń oraz opracowywanie programów i materiałów szkoleniowych. Na sali wykładowej spędziła łącznie ponad 1800 godzin, szkoląc w języku polskim i angielskim głównie z zakresu MSSF oraz przygotowując uczestników do egzaminów ACCA, CIMA, CIA, CFA.

Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując na stanowisku starszego kontrolera finansowego oraz głównej księgowej w giełdowej grupie kapitałowej, a następnie prowadząc własną działalność gospodarczą – OLFIN (www.olfin.pl). Ponadto, specjalizuje się w tematyce rachunkowości dla sektora publicznego, a w szczególności w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP).

W latach 2015-2017 konsultant Banku Światowego zaangażowana w projekty związane z reformą sprawozdawczości finansowej sektora publicznego oraz edukacją biegłych.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Cena: 300 zł

Termin: 6 listopada 2018 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl