Nasze kursy

Prace badawcze i rozwojowe w ujęciu bilansowym i podatkowym

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

Program

 1. Specyfika działalności innowacyjnej i formy jej prowadzenia.
 2. Definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu widzenia Uor, MSR i ustaw podatkowych.
 3. Wycena, ujęcie, prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym prac badawczych.
 4. Prace rozwojowe - wycena i ujmowanie w księgach rachunkowych początkowo, na moment ukończenia i na dzień bilansowy.
 5. Zasady amortyzacji prac rozwojowych bilansowo i podatkowo.
 6. Testy na utratę wartości.
 7. Ulgi podatkowe.
 8. Ujawnienia i prezentacja prac badawczych i rozwojowych w sprawozdaniach finansowych.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.30 - przerwa
 • 12.30 - 14.00 - zajęcia on-line
Bożena Wilk

Wykładowca: Bożena Wilk

Biegły rewident, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu audytu wewnętrznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Partner w firmie audytorskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych jednostek sektora MŚP  i innych usług atestacyjnych.

Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Oddziału Regionalnego PIBR w Łodzi w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • roces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 18 września 2024 r. wpłać do 08 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PBRBP20240918" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Prace badawcze i rozwojowe w ujęciu bilansowym i podatkowym

Cena netto: 500 zł

Termin: 18 września 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl