Nasze kursy

Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia.

Program

Ustawa o ochronie sygnalistów została uchwalona i podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa  wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a w odniesieniu do zgłoszeń  zewnętrznych - po sześciu miesiącach od daty publikacji. W tym krótkim okresie vacatio legis firmy zatrudniające ponad 50 pracowników oraz wszystkie instytucje zobowiązane do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będą musiały się przygotować na nowe regulacje. Przepisy o sygnalistach dotyczą więc wprost biegłych rewidentów, firm audytorskich czy doradców podatkowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają projekt Procedury wewnętrznej.

PROGRAM:

 • Czy i kiedy biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz inne podmioty rynku finansów i księgowości powinny wdrożyć przepisy o zgłaszaniu naruszenia prawa?
 • W jaki sposób wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i zgłaszania ochrony naruszenia prawa?
 • Obowiązki instytucji obowiązanej wobec osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa?
 • Jak opracować procedury dotyczące sygnalistów?
 • Pracownik - jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa.
 • Pracodawca - jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa.
 • Organizacja wewnętrznych kanałów zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Sposoby ochrony sygnalistów w teorii i w praktyce.
 • Działania następcze prowadzone w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa.
 • Sankcje nakładane na pracodawców za naruszanie przepisów w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (357 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
420,00 zł + VAT zw = 420,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 16 września 2024 r. wpłać do 06 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „UOSNO20240916” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 19 września 2024 r. wpłać do 09 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „UOSNO20240919” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Cena netto: 420 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl