Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

Program

I. Wprowadzenie, przypomnienie zagadnień:

 • usytuowania Krajowych Standardów Badania ("KSB") w systemie regulacji IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów KSB,
 • obowiązku stosowania KSB, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,
 • wymogów KSB, dotyczących także innych etapów badania.

II. Przegląd wymogów KSB stosowanych przy wykonywaniu procedur końcowych badania i opracowywaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych:

 • KSB 560 – Późniejsze zdarzenia,
 • KSB 570 (Z)– Kontynuacja działalności,
 • KSB 580 – Pisemne oświadczenia i innych KSB zawierających wymogi dotyczące oświadczeń,
 • KSB 600(Z)– Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (wtym praca biegłych rewidentów części składowych grupy),
 • KSB 610– Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,
 • KSB 620– Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta,
 • KSB 700 (Z)– Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego,
 • KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania wsprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
 • KSB 705(Z) – Modyfikacje opinii wsprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
 • KSB 706(Z)– Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
 • KSB 710– Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe,
 • KSB 720(Z)– Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji.

III. Procedury końcowe badania sprawozdania finansowego:

 • procedury badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę,
 • formułowanie oświadczeń kierownictwa jednostki,
 • procedury oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania i postępowanie biegłego rewidenta w przypadku, gdy ocena ta nie jest zadowalająca (korygowanie, w razie potrzeby, strategii i planu badania oraz wykonywanie dodatkowych procedur badania).

IV. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego:

 • struktura sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych,
 • stosowanie zasad modyfikacji opinii ze względu na ograniczenie zakresu badania i istotne zniekształcenia opiniowanych sprawozdań finansowych (projektowanie brzmienia opinii w zadanych warunkach),
 • uzasadnienie zmodyfikowanych opinii,
 • akapity objaśniające,
 • akapity zawierające inne sprawy oraz dotyczące informacji porównawczych i korespondujących,
 • porównawcze sprawozdania finansowe w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.

V. Kontrola jakości na poziomie zlecenia badania:

 • dokumentowanie nadzoru przeprowadzonego nad zespołem audytowym przez kluczowego biegłego rewidenta i przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakości wykonania zlecenia badania.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Waldemar Majek

Wykładowca: Waldemar Majek

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu on-line.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
700,00 zł + VAT zw = 700,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
700,00 zł + 23% VAT = 861,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 8-9 grudnia 2022 r. wpłać do 28 listopada 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MSB20221208” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Cena netto: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl