Nasze kursy

Leasing w praktyce – ujęcie wg UoR, KSR 5 oraz MSSF 16

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

Program

1. Leasing w przepisach: UoR, KSR 5, MSSF 16 – podobieństwa i różnice

2. Identyfikacja umowy leasingowej, wyodrębnianie elementów umowy

3. Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingobiorcy wg MSSF 16

 • Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
 • Zobowiązania z tytułu leasingu
 • Wycena następująca po momencie początkowego ujęcia
 • Zmiany warunków umowy leasingowej i ich ujęcie księgowe
 • Modyfikacje umów
 • Zwolnienie z obowiązku rozpoznania

4. Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingobiorcy wg KSR 5

 • Leasing finansowy i operacyjny – ujęcie początkowe i wycena
 • Zmiany warunków umowy leasingowej i ich ujęcie księgowe
 • Modyfikacje umów
 • Uproszczenia

5. Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingodawcy wg KSR 5 oraz MSSF 16

 • Leasing finansowy
 • Leasing operacyjny

6. Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego wg KSR 5 oraz MSSF 16

 • Przekazanie aktywa stanowi sprzedaż
 • Przekazanie aktywa nie stanowi sprzedaży

7. Ujawnienia - UoR, KSR 5 i MSSF16

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (476 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
560,00 zł + VAT zw = 560,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24 kwietnia 2024 r. wpłać do 14 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „LPUKM20240424” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Leasing w praktyce – ujęcie wg UoR, KSR 5 oraz MSSF 16

Cena netto: 560 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl