Nasze kursy

Zaktualizowana przykładowa dokumentacja opisująca system wewnętrznej kontroli jakości w mniej złożonej firmie audytorskiej

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 2 godzin samokształcenia.

Program

Zajęcia odbędą się w godzinach 09.00-10.30.

1. Wprowadzenie

2. Zmiany w przykładowym SWKJ/SZJ z uwzględnieniem uwag z kontroli tematycznych PANA

 • zmieniona forma Instrukcji SWKJ/SZJ
 • możliwość wyboru wariantów i opcji
 • sposoby dostosowania do specyfiki danej firmy audytorskiej

3. Dodatkowe oraz poprawione procedury i formularze, w tym uwzględniające wdrożenie KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z)

4. Poprawiona macierz celów jakości, ryzyka jakości i reakcji (Excel)

Ewa Sobińska

Wykładowca: Ewa Sobińska

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny od 2023 r. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów do 2023 r, członek Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie od 2015 r., biegły sądowy od 2004 r. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wieloletni wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Jest współautorem wielu tłumaczeń publikacji IFAC i autorem tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Badania i Kodeksu Etyki, a także wielu publikacji i książek dotyczących badania sprawozdań finansowych i materiałów do obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Biegły rewident z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego i doświadczeniem w audycie,  właściciel firmy audytorskiej AKONTO Ewa Sobińska. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.

W ramach działalności audytorskiej uczestniczyła w badaniu wielu spółek, w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, przekształcaniu sprawozdań wg MSR/MSSF, badaniu planów połączeń i przekształceń, badaniu funduszy unijnych. Wieloletni wykładowca szkoleń w firmach dotyczące rachunkowości i MSR/MSSF i szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w SKwP, PIBR i innych firmach szkoleniowych.

Jest współautorem wielu tłumaczeń publikacji IFAC i autorem tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Badania i Kodeksu Etyki, a także wielu publikacji i książek dotyczących badania sprawozdań finansowych i materiałów do obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Dodatkowe informacje

  • Zajęcia odbędą się w godzinach 09.00-10.30.
  • Kurs trwa 2 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Zaktualizowana przykładowa dokumentacja opisująca system wewnętrznej kontroli jakości w mniej złożonej firmie audytorskiej

Cena netto: bezpłatnie

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl