Nasze kursy

Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne na tle regulacji dotyczących cen transferowych na 2024 r.

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia.

Program

1. Zasady ustalenia kręgu podmiotów powiązanych:

 • definicja podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych
 • definicja "wywierania znaczącego wpływu" oraz jej praktyczne konsekwencje
 • szczególne przypadki powiązań oraz praktyczne problemy z ustaleniem kręgu podmiotów powiązanych

2. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej:

 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym – interpretacja ogólna
 • dentyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
 • transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • wątpliwości oraz aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych

3. Zasady ustalenia cen transferowych:

 • definicja ceny transferowej
 • tradycyjne metody weryfikacji cen transferowych
 • zasady stosowania innej metody, w tym technik wyceny
 • recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej
 • wpływ covid na ceny transferowe

4. Dokumentacja podatkowa z zakresu cen transferowych:

 • dokumentacja local file
 • analizy porównawcze lub analizy zgodności
 • dokumentacja master file

5. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze:

 • informacja o cenach transferowych (nowa wersja deklaracji TPR)
 • raportowanie wedłu­g krajów (raport CbC)

6. Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych w związku z Nowym Ładem:

 • zmiany wynikające z Polskiego Ładu
 • zmiany przepisów dotyczące transakcji z rajami podatkowymi
 • nowelizacja kodeksu karno-skarbowego
 • uchylenie przepisów limitujących odliczalność wydatków na usługi niematerialne i licencje
 • mechanizm podatku minimalnego
 • podatek od przerzucanych dochodów

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Serafin

Wykładowca: Michał Serafin

ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Associate Partner w Grupie UHY ECA. Posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych, które zdobył podczas długoletniej pracy w Działach Cen Transferowych w jednych z największych polskich firm doradztwa podatkowego oraz audytu. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów z różnych branż. Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor publikacji prasowych w zakresie problematyki cen transferowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (357 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
420,00 zł + VAT zw = 420,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26 marca 2024 r. wpłać do 16 marca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTNOS20240326” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne na tle regulacji dotyczących cen transferowych na 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl