Nasze kursy

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

Program

 1. Kontrola jakości zlecenia jako jedna z reakcji na ryzyko jakości w ramach SWKJ
 2. Dlaczego kontrola jakości wykonania zlecenia nie jest inspekcją zlecenia w ramach procesu monitorowania SWKJ?
 3. Proces kontroli jakości wykonania zlecenia
  - Zakres zleceń podlegających kontroli jakości wykonania zlecenia
  - Rekrutacja/wymiana kontrolera jakości wykonania zlecenia
  - Przebieg kontroli jakości zlecenia
 1. Dokumentacja kontroli jakości wykonania zlecenia
 2. Zwrócenie uwagi na kwestie skalowalności
 3. Komentarz do przykładowego opisu SWKJ dla małych FA wydanego przez PIBR

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Krzysztof Burnos

Wykładowca: Krzysztof Burnos

Zawód audytora wykonuje od 2001 r. W latach 2015-2019 pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w PIBR. W latach 1998-2006 pełnił funkcje kontrolera finansowego, głównego księgowego i CFO – spółki należącej do międzynarodowej giełdowej grupy kapitałowej. Był odpowiedzialny za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, procesy księgowe i planowanie finansowe. Od 2005 r. współkieruje firmą audytorsko-doradczą Burnos Audit Sp.z o.o. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje audyty sprawozdań finansowych, system zarządzania jakością, doradztwo księgowe i fraud audit.

W latach 2011-2015 członek KRBR, członek komisji ds. standaryzacji usług zawodowych oraz przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznej w firmach audytorskich. Pełni funkcję niezależnego członka rady nadzorczej oraz przewodniczy komitetom audytu. Aktualnie jest członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku uzyskał także tytuł dyplomowanego księgowego SKwP. W 1997 r. ukończył prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również tytuł magistra nauk ekonomicznych – w 1996 r. ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Członek ACFE – organizacji zrzeszającej audytorów fraudowych. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje problematykę zapobiegania i wykrywania oszustw finansowych, wpływ nowych technologii na praktykę audytu, skuteczność nadzoru publicznego nad jakością audytów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 27 maja 2024 r. wpłać do 17 maja 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KJWZK20240527” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Cena netto: 500 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl