Nasze kursy

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 5 godzin samokształcenia.

Program

 1. Kontrola jakości zlecenia jako jedna z reakcji na ryzyko jakości w ramach SWKJ
 2. Dlaczego kontrola jakości wykonania zlecenia nie jest inspekcją zlecenia w ramach procesu monitorowania SWKJ?
 3. Proces kontroli jakości wykonania zlecenia
  - Zakres zleceń podlegających kontroli jakości wykonania zlecenia
  - Rekrutacja/wymiana kontrolera jakości wykonania zlecenia
  - Przebieg kontroli jakości zlecenia
 1. Dokumentacja kontroli jakości wykonania zlecenia
 2. Zwrócenie uwagi na kwestie skalowalności
 3. Komentarz do przykładowego opisu SWKJ dla małych FA wydanego przez PIBR

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.30 - przerwa
 • 12.30 - 13.15 - zajęcia on-line
Krzysztof Burnos

Wykładowca: Krzysztof Burnos

Zawód audytora wykonuje od 2001 r. W latach 2015-2019 pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w PIBR. W latach 1998-2006 pełnił funkcje kontrolera finansowego, głównego księgowego i CFO – spółki należącej do międzynarodowej giełdowej grupy kapitałowej. Był odpowiedzialny za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, procesy księgowe i planowanie finansowe. Od 2005 r. współkieruje firmą audytorsko-doradczą Burnos Audit Sp.z o.o. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje audyty sprawozdań finansowych, system zarządzania jakością, doradztwo księgowe i fraud audit.

W latach 2011-2015 członek KRBR, członek komisji ds. standaryzacji usług zawodowych oraz przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznej w firmach audytorskich. Pełni funkcję niezależnego członka rady nadzorczej oraz przewodniczy komitetom audytu. Aktualnie jest członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku uzyskał także tytuł dyplomowanego księgowego SKwP. W 1997 r. ukończył prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również tytuł magistra nauk ekonomicznych – w 1996 r. ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Członek ACFE – organizacji zrzeszającej audytorów fraudowych. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje problematykę zapobiegania i wykrywania oszustw finansowych, wpływ nowych technologii na praktykę audytu, skuteczność nadzoru publicznego nad jakością audytów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 21 marca 2024 r. wpłać do 11 marca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KJWZX20240321” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 05 kwietnia 2024 r. wpłać do 25 marca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KJWZX20240405” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Cena netto: 460 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl