Nasze kursy

Dozwolone działania w ramach planowania podatkowego na rok 2024

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

Program

Część 1 – Planowanie podatkowe w kontekście zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2024 r. oraz w roku 2023

 1. Zmiany w podatkach 2023 / 2024 - Podsumowanie
 2. Wybór formy opodatkowania a planowanie podatkowe - na co należy zwrócić uwagę?
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – powtarzające się świadczenia niepieniężne w PIT

Część 2 - Spółka komandytowa (SK) i spółka komandytowo-akcyjna (SKA) – opodatkowanie komplementariusza, komandytariusza / akcjonariusza

 1. Zasady opodatkowania komandytariuszów spółki komandytowej
 2. Zasady opodatkowania komplementariuszy spółki komandytowej
 3. Wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie roku – kontrowersje!
 4. Zasady opodatkowania wypłat z kapitału zapasowego spółki komandytowej
 5. Konsekwencje podatkowe zmiany wspólników w ciągu roku podatkowego
 6. Konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki
 7. Składka zdrowotna wspólników spółki komandytowej
 8. Spółka komandytowo akcyjna (SKA) - zmiany w polski ładzie od 1 stycznia 2023 r.

Część 3 – CIT estoński – ryczałt od dochodów spółek

 1. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. w zakresie CIT’u estońskiego
 2. Wątpliwości na tle praktyki stosowania nowych przepisów 2022 / 2023
 3. „Dochód z przekształcenia” - moment wejścia w reżim ryczałtu od dochodów spółek (co do zasady Sp. z o.o.)
 4. Przedmiot i podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek „w trakcie trwania okresu 4 letniego”
 5. Ryczałt od dochodów spółek - opodatkowanie na moment wyjścia

Część 4 – Planowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych – aspekty międzynarodowe i krajowe

 1. Zbycie przedsiębiorstwa / wydzielenia aportowe / podziały - zagadnienia wstępne
 2. Zakup przedsiębiorstwa a zakup udziałów - sprzedaż przedsiębiorstwa
 3. Podsumowanie nowych regulacji w zakresie „polskiego ładu” dot. zdarzeń restrukturyzacyjnych – 2022
 4. Połączenia, podziały, przekształcenia - podsumowanie
 5. Połączenia – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
 6. Podziały spółek
 7. Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa
 8. Wkład niepieniężny (aport) - podatek dochodowy (CIT)
 9. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

Część 5 – Pozostałe zagadnienia

 1. Ujednolicenie terminów składania zeznania rocznego PIT - Zaliczki w PIT
 2. ”Ukryta dywidenda” – UCHYLENIE PRZEPISÓW
 3. Opodatkowanie spółek holdingowych
 4. Podatek od przerzucanych dochodów
 5. Amortyzacja budynków - spółki nieruchomościowe
 6. Podatek minimalny
 7. Nowa „niedostateczna kapitalizacja”
 8. Miejsce zarządu i zmiana regulacji CFC
 9. Zmiany w zakresie cen transferowych
 10. Zmiany w WHT
 11. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 13.50 - zajęcia on-line
 • 13.50 - 14:00 - przerwa
 • 14.00 - 14.45 - zajęcia on-line
Andrzej Dmowski

Wykładowca: dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland (CPA), Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner (CFE), Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor (CICA), Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, Dyplomowany Księgowy w Wielkiej Brytanii nr 5772278 - Chartered Certified Accountant (ACCA) no. 5772278 - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych), uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy w Polsce, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowych Rad Adwokackich, Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz handlowego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 marca 2024 r. wpłać do 09 marca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DDRPP20240319” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Dozwolone działania w ramach planowania podatkowego na rok 2024

Cena netto: 500 zł

Termin: 19 marca 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl