Nasze kursy

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

 • Celem szkolenia jest prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej.

 • Przedstawiona zostanie systematyka i ewolucja metod wykrywania oszustw księgowych wraz z odpowiedzialnością za popełnianie oszustw księgowych.

 • Szczegółowej analizie zostaną poddane pojedyncze techniki oszustw księgowych począwszy od wadliwego aktywowania kosztów aż po brak weryfikacji założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę.

Program

1. System rachunkowości i jego podstawowe uwarunkowania

 • Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
 • Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
 • Rachunkowość a prawo podatkowe
 • Możliwość i zasadność stosowania uproszczeń w systemie rachunkowości
 • Oszacowanie ryzyka oszustwa księgowego i reakcja na stwierdzony stan.

2. Błędy i oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna

 • Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
 • Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • Oszukańcza sprawozdawczość finansowa versus zawłaszczenia majątku
 • Metody wykrywania oszustwa księgowych
  • Metoda czynnikowa
  • Analiza „czerwonych flag”
  • „Trójkąt oszustwa”
 • Statystyczne metody diagnozowania ryzyka oszustwa
  • Pojecie manipulatorzy i niemanipulatorzy
  • Wartości graniczne wskaźników finansowych dla manipulatorów i niemanipulatorów
  • Model Beneisha
 • Odpowiedzialność za popełnianie oszustw księgowych (karna, cywilna)
 • Skala, zakres i charakter oszustw księgowych w polskich realiach gospodarczych oraz na świecie

3. Analiza wybranych technik oszustw księgowych

 • Wadliwe aktywowanie kosztów (np. remont a modernizacja)
 • Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych
 • Manipulacja odpisami amortyzacyjnymi i wartością rezydualną
 • Tworzenie ukrytych (cichych) rezerw
 • Wadliwa wycena należności i zapasów
 • Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu
 • Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • Kontrakty długoterminowe – procent realizacji i ujawnianie straty
 • Kapitała własny a zobowiązania
 • Uznaniowa prezentacja leasingu i umów pokrewnych
 • Tendencyjna wycena udziałów i akcji obcych
 • Wartość godziwa, jako podstawa wyceny aktywów i zobowiązań
 • Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości (pojęcie istotności)
 • Weryfikacja założenia o kontynuacji działalności – brak ujawniania zagrożeń operacyjnych i finansowych i ich skutków
 • Prognoza upadłości z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Artur Hołda

Wykładowca: Artur Hołda

Prof.  nadzw. dr hab.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Kierownik naukowy projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współautor ponad 300 opracowań z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek EAA, posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Recenzent Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR). Redaktor merytoryczny corocznej publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku” renomowanego wydawnictwa CH Beck.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (833 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej on-line.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
980,00 zł + VAT zw = 980,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 6-7 maja 2024 r. wpłać do  26 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „OKPWG20240506” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Cena netto: 980 zł

Termin: 6-7 maja 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl