Nasze kursy

ODZ

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? - online

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Zapoznanie uczestników z istotą ESG i zrównoważonego raportowania oraz pokazanie roli biegłych rewidentów w tym procesie oraz przedstawienie regulacji w obszarze zrównoważonego raportowania z uwzględnieniem bieżących zmian.

 • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

 • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres szkolenia.

2. Wprowadzenie do ESG

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, porozumienie praskie i europejski zielony ład.
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność?
 • Co to jest greenwashing, greenwishing I green misselling?

3. Regulacja prawne

 • Regulacje prawne w zakresie raportowania zrównoważonego (NFRD, CSRD).
 • Zmiany w przepisach w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
 • Taksonomia i rozporządzenia techniczne.

4. Standardy raportowania

 • Architektura jednolitych standardów europejskich.
 • Jakie informacje podlegają a jakie będą podlegać ujawnieniu?
 • Jednolite Standardy Europejskie a GRI i  inne standardy wykorzystywane do raportowania.

5. E - environment - kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie?
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3?

c.d. 5. E - environment - kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne?
 • Na co zwrócić uwagę przy analizie danych w obszarze środowiskowym?

6. S - social - kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców.
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw.
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi.
 • Na co zwrócić uwagę przy analizie danych w obszarze społecznym?

7. G - governance - ład korporacyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej.
 • Krajowe regulacje - Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021.
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej.
 • Regulacje dot. sygnalistów i ich rola w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju.
 • Na co zwrócić uwagę przy analizie danych w obszarze ładu korporacyjnego?

8. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Anna Grygiel-Tomaszewska

Wykładowca: dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, finansów i inwestycji

Doradca strategiczny i w zakresie zrównoważonego rozwoju, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów.

Członek-założyciel oraz członek Rady Programowej POLSIF – organizacji promującej standardy ESG w inwestowaniu. Twórca i kierownik studiów podyplomowych „Strategiczna transformacja ESG w przedsiębiorstwie” w SGH. Mentorka w Akademii Liderek ESG prowadzonej przez Fundację im. Lesława Pagi. Współtwórca i trener programu certyfikacyjnego EFPA ESG Advisor. Adiunkt, pracownik naukowy i dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami zrównoważonymi.

Przez większość kariery zawodowej związana z rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pełniła rolę dyrektora sprzedaży w Baltic Capital Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pracowała w Ipopema TFI oraz w Ipopema Asset Management, a także w Credit Suisse Asset Management (Pol-ska) S.A., gdzie sprawowała funkcję członka zarządu, oraz w ING Towarzystwie Funduszy Inwesty-cyjnych S.A. i w ING Investment Management (Polska) S.A. Była członkiem zespołu doradców Bannock Consulting obsługującego wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – EU/EBRD SME Finance Facility w PKO BP S.A.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończyła kursy przygotowawcze do egzaminów dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego (prowadzony przez Związek Maklerów i Doradców) oraz dla kandydatów do tytułu Chartered Financial Analyst.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 27 lutego 2024 r. wpłać do 17 lutego 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "RZESG20240227" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ODZ

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? - online

Cena netto: 460 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl