Nasze kursy

ODZ

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? - online

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku.

 • Zapoznanie uczestników z istotą ESG i zrównoważonego raportowania oraz pokazanie roli biegłych rewidentów w tym procesie oraz przedstawienie regulacji w obszarze zrównoważonego raportowania z uwzględnieniem bieżących zmian.

 • Zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

 • Pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Joanna Kubicka

Wykładowca: dr Joanna Kubicka

Specjalistka w dziedzinie zarządzania, ekonomii, zrównoważonego rozwoju, CSR i raportowania ESG. Współtworzenie oraz konsultacje strategii zrównoważonego rozwoju, CSR oraz raportowania kwestii ESG w oparciu o standard GRI oraz ISO 26000 oraz rozwoju kompetencji pracowników w zakresie CSR dla takich firma jak: Rawlplug S.A., Malco Sp. z o.o. DB Energy, Bank Światowy, mBank, ING Bank Śląski, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Credit Suisse, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wrocławski   Instytut Biznesu i Edukacji Sp. z o. o., Stowarzyszenie ekologiczne Eko-Unia, Fundacja Kaliski Inkubator Wydawnictwo, Odpowiedzialny Inwestor, Fundacja Rozwój Tak - Odkrywki NIE, 50 mikro i małych firm z terenu Polski. Obecnie wykłada na Coventry University. Posiada doświadczenia pracy dla wielu innych Uczelni, takich jak: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, SWPS Uniwersytety Humanistycznospołeczny.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 8 listopada 2023 r. wpłać do 28 października 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "ESG20231108" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

 • 15 listopada 2023 r. wpłać do 05 listopada 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "ESG20231115" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? - online

Cena netto: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl