Nasze kursy

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godziny samokształcenia.

Program

1. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

2. Okresowe przeglądy implementacji. Zalecenia dla Polski w zakresie zadań biegłych rewidentów.

3. Przekupstwo zagranicznych osób pełniących funkcje publiczne w prawie polskim.

  • odpowiedzialność indywidualna,
  • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych,
  • projekt nowelizacji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

4. Foreign Corrupt Practices Act (USA) i zasady odpowiedzialności podmiotów polskich.  

5. UK Bribery Act i zasady odpowiedzialności podmiotów polskich.

6. Najczęstsze metody tworzenia czarnych kas i funduszy łapówkowych oraz korupcji zagranicznej, czyli na co może zwrócić uwagę biegły rewident.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Maciej Wnuk

Wykładowca: Maciej Wnuk

Autor szeregu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów i przejrzystości życia publicznego.

Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w MON i MSZ. Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się także jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz członek zarządu Transparency International Polska.

Obecnie szkoli i pomaga wdrażać rozwiązania sygnalizacyjne, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym.

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

Cena netto: bezpłatnie

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl