Nasze kursy

Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – przygotowanie do badania sprawozdania finansowego 2022

Co zyskasz?

Szkolenie zamknięte dla członków rad nadzorczych

Program

13 października 2022 roku weszły w życie nowe regulacje Kodeksu spółek handlowych, które zobowiązują rady nadzorcze do zaproszenia biegłego rewidenta na posiedzenie rady nadzorczej, którego przedmiotem ma być zaopiniowanie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania finansowego.

Jak powinna przebiegać współpraca na linii biegły rewident - rada nadzorcza, jaka jest istota i zakres badania sprawozdania finansowego, w jakich przypadkach biegły wydaje opinię negatywną lub odstępuje od jej wydania i jakie to ma konsekwencje dla badanej firmy? Na te pytania odpowiedzą biegli rewidenci, którzy ze swojej wieloletniej praktyki audytorskiej podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą członkom rad nadzorczych w dopełnieniu wymogów narzucanych regulacjami KSH.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Najistotniejsze informacje związane z badaniem sprawozdania finansowego.
 2. Rodzaje i skutki opinii wydanych przez biegłego rewidenta.
 3. Obowiązkowe uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej.
 4. Omówienie zasad uzyskiwania od osób sprawujących nadzór informacji mającej związek z badaniem.
 5. Współpraca na linii biegły rewident- rada nadzorcza.
 6. Najczęściej popełniane błędu w procesie komunikacji biegły rewident – rada nadzorcza.
 7. Komunikacja biegłego rewidenta z podmiotami spoza jednostki: obowiązek komunikacji w przypadku zidentyfikowania bądź podejrzewania niezgodności z prawem.
Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

Termin:

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Piotr Woźniak

Wykładowca: Piotr Woźniak

Termin:

biegły rewident, członek ACCA. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości w tym: „Rachunkowość zabezpieczeń”.

Dodatkowe informacje

  Jeśli zainteresowani byliby Państwo zorganizowaniem szkolenia zamkniętego zapraszam do współpracy.


  Agnieszka Rożko

  Polska Izba Biegłych Rewidentów
  Dyrektor Centrum Edukacji
  tel. 795-460-692
  e-mail: agnieszka.rozko@pibr.org.pl

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – przygotowanie do badania sprawozdania finansowego 2022

Cena netto: 0 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl