Nasze kursy

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin w ramach samokształcenia.

Program

I. Istota i zadania rachunku kosztów

 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
 • Cele i funkcje rachunku kosztów
 • Koszty i pojęcia bliskoznaczne
 • Kryteria klasyfikacji kosztów
 • Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwiećwiczenie

II. Rozliczanie kosztów pośrednich

 • Zakres kosztów pośrednich
 • Klucze podziałowe kosztów pośrednich
 • Rozliczanie kosztów wydziałowych
 • Rozliczanie kosztów sprzedaży
 • Rozliczanie kosztów ogólnego zarządu
 • Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług - ćwiczenia

III. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie

 • Zakres rozliczeń wewnętrznych
 • Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych
 • Rozliczanie świadczeń wewnętrznych po stawkach planowanych – zalety i wady
 • Ewidencja kosztów działalności

IV. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

 • Definicja zasobów
 • Pętla kosztów produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów robocizny
 • Kalkulacja kosztów pracy maszyny
 • Amortyzacja a koszt jednostkowy pracy maszyny
 • Ewidencja kosztów utrzymania zasobów przedsiębiorstwa
 • Kalkulacja kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów – ćwiczenie
 • Rozliczenie kosztów robocizny działu usługowego ćwiczenie
 • Rozliczanie kosztów pracy maszyn produkcyjnych ćwiczenie
 • Instrukcja zasad kalkulacji kosztów zasobów i jej zakres

V. Kalkulacja kosztów produktów i usług

 • Istota i i zadania kalkulacji kosztów
 • Modele kalkulacji kosztów
 • Układy kalkulacyjne kosztów
 • Kalkulacja kosztów wyrobów gotowych i usług
 • Kosztorys zlecenie produkcyjnego i usługowego
 • Kalkulacja kompletacji zamówienia
 • Koszty pozyskania klienta
 • Koszty a jakość produktu
 • Kalkulacja kosztów wyrobów i usług - ćwiczenie

VI. Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa

 • Istota i pojęcie kontroli kosztów
 • Zadania kontroli
 • Możliwości redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
 • Kontrola kosztów produkcji produktu - ćwiczenie

VII. Kalkulacja cen wyrobów i usług

 • Istota cen i czynniki jej kształtowania
 • Kosztowe formuły ustalania cen i ich przydatność
 • Wyznaczanie dolnej granicy ceny
 • Rynkowe formuły ustalania cen
 • Kalkulacja ceny wyrobu - ćwiczenie

VIII. Rachunki wyników przedsiębiorstwa

 • Rachunek wyników a rachunek zysków i strat
 • Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
 • Podział kosztów całkowitych przedsiębiorstwa na koszty stałe i koszty zmienne
 • Istota wielostopniowego rachunku wyników
 • Rachunek wyników przedsiębiorstwa
 • Rachunek wyników klienta
 • Rachunek wyników kanału sprzedaży
 • Rachunek wyników jednostki biznesowej
 • Rachunki wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem - ćwiczenie

IX. Zakładowy plan kont na potrzeby zarządczego rachunku kosztów

 • Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze
 • Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstw
 • Wpływ wdrożenia controllingu na rozwiązania w rachunkowości finansowej
 • Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach – studia przypadków
 • Komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych
 • Projektowanie zakładowego plan kont na potrzeby zarządzania – ćwiczenie

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Roman Kotapski

Wykładowca: dr hab.inż Roman Kotapski

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl. Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (1020 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej on-line.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
1200,00 zł + VAT zw = 1200,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
1200,00 zł + 23% VAT = 1.476,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26-27 kwietnia 2023 r. wpłać do 16 kwietnia 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „RKP20230416” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Cena netto: 1200 zł

Termin: 26-27 kwietnia 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl