Nasze kursy

Kodeks spółek handlowych - aspekty podatkowe

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin w ramach samokształcenia.

Program

 

 • Wstęp
  1. Podstawy prawne
 • Spółki osobowe
  1. Rodzaje spółek osobowych - które spółki osobowe są podatnikami CIT?
  2. Powstawanie spółek - PIT, CIT i VAT
  3. Prowadzenie spraw spółki za wynagrodzeniem - skutki podatkowe i ZUS po stronie wspólnika i spółki
  4. Reprezentacja spółki osobowej z pespektywy skutków w PIT, CIT, VAT i ZUS
  5. Podział zysku/pokrycie straty w spółce osobowej - jakie są obowiązki płatnika?
  6. Zmniejszenie udziału kapitałowego - zmiany w prawie podatkowym w 2022 roku
  7. Likwidacja spółki osobowej - podział majątku pomiędzy wspólników i konsekwencje  z tym związane, wyrejestrowanie spółki z VAT, informacje składane do US

 

 

 • Spółki kapitałowe
  1. Rodzaje spółek kapitałowych - z pespektywy ustawy o CIT (w tym tzw. spółki holdingowe")
  2. Wybrane zagadnienia w CIT ("CIT estoński", spółki nieruchomościowe, strategie podatkowe, zatrzymane zyski, finansowanie dłużne)
  3. Powstawanie spółek kapitałowych w ustawach o CIT, PIT i VAT
  4. Organy spółek kapitałowych - wynagradzanie członków organów, zawieranie umów o pracę z perspektywy podatnika i płatnika
  5. Kapitały spółek – zmiany wysokości (obniżenie i podwyższenie kapitału, skutki w prawie podatkowym)
  6. Wybrane instytucje – dopłaty, umarzanie udziałów = jakie konsekwencje podatkowe wywołują takie zdarzenia?
  7. Podział zysku/pokrycie straty w spółce kapitałowej (dywidenda i jej wypłata, dywidenda niepieniężna, dywidenda po terminie - PIT, CIT, VAT)
  8. Likwidacja spółki kapitałowej w aspektach podatkowych
 • Przekształcenia, połączenia, podziały spółek - zmiany w prawie podatkowym w 2022 i 2023 roku 
 • Najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i interpretacje organów podatkowych
 • Zmiany w prawie spółek w 2023 roku

 

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 15 maja 2023 r. wpłać do 05 maja 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KSP20230515” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Kodeks spółek handlowych - aspekty podatkowe

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl