Nasze kursy

konferencja: Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów

Co zyskasz?

Program

13 października 2022 roku weszły w życie nowe regulacje Kodeksu spółek handlowych, które zobowiązują rady nadzorcze do zaproszenia na posiedzenie rady nadzorczej, którego przedmiotem ma być zaopiniowanie przez radę nadzorcza rocznego sprawozdania finansowego, biegłego rewidenta.

Jak powinna przebiegać współpracy na linii biegły rewident - rada nadzorcza, jaka jest istota i zakres badania sprawozdania finansowego, jak usprawnić współpracę w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania? - m. in. na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci – biegli rewidenci – którzy ze swojej wieloletniej praktyki audytorskiej podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą członkom rad nadzorczych w dopełnieniu wymogów narzucanych regulacjami Kodeksu spółek handlowych.

Partnerem merytorycznym konferencji jest: NadzorKorporacyjny.pl

 

09:00-09:10       
Otwarcie konferencji
Piotr Rybicki, biegły rewident, www.NadzorKorporacyjny.pl

09:10-09:55        
Ogólne informacje związane z badaniem sprawozdania finansowego
Piotr Woźniak, biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA

09:55-10:40        
Polityka wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego   
Barbara Misterska-Dragan, biegły rewident, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Prezes Zarządu Misters Audytor Adviser

10:40-10:55  Przerwa

10:55-11:40        
Rodzaje i skutki opinii wydanych przez biegłego rewidenta
Monika Kaczorek, biegły rewident, zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

11:40:12:25         
Obowiązkowe uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczejjakich informacji może dostarczyć biegły rewident?
Ewa Jakubczyk-Cały, biegły rewident, Partner Zarządzający PKF Consult

12:25-12:55  Przerwa

12:55-13:40        
Ocena systemu kontroli wewnętrznej przez biegłego rewidenta oraz wsparcie rady nadzorczej w tym zakresie

dr Grzegorz Skałecki, biegły rewident, Prezes Zarządu PREMIUM AUDYT

13:40-14:25        
Komunikacja biegłego rewidenta z radą nadzorczą – czyli jak usprawnić współpracę
Piotr Rybicki, biegły rewident, www.NadzorKorporacyjny.pl

14:25-14:30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

Termin:

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Ewa Jakubczyk-Cały

Wykładowca: Ewa Jakubczyk-Cały

Termin:

Partner Zarządzający PKF Consult

Absolwentka Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Od lipca 2009 roku do czerwca 2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Grzegorz Skałecki

Wykładowca: dr Grzegorz Skałecki

Termin:

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Obecnie prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Piotr  Woźniak

Wykładowca: Piotr Woźniak

Termin:

biegły rewident, członek ACCA. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości w tym: „Rachunkowość zabezpieczeń”.

Monika Kaczorek

Wykładowca: Monika Kaczorek

Termin:

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2019-2023. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019.

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując przez ponad 25 lat w międzynarodowej sieci Mazars jako Partner, wiceprezes zarządu, lider Risk & Quality Management, członek Task Force IFRS oraz międzynarodowych zespołów kontroli jakości. Posiada długoletnie i ugruntowane doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynacji zleceń atestacyjnych i doradczych, nadzorze strategicznych międzynarodowych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spółek do publicznego obrotu. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, głównie spółkom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym i spółkom giełdowym.

Członek Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF w latach 2011, 2013 oraz 2016, a także MSRF w roku 2010 przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dyplomowany Księgowy.

Posiada również doświadczenie członkowstwa w radach nadzorczych i komitetach audytu.

 

Dodatkowe informacje

    • Konferencja trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
    • Warunkiem przystąpienia do konferencji jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
    • Konferencja realizowana będzie za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
    • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
1100,00 zł + 23% VAT = 1353,00 zł

W tytule przelewu podaj symbol KRN20230510 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

konferencja: Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów

Cena netto: 1100 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl