Nasze kursy

Przychody ze sprzedaży dóbr w świetle nowego KSR 15 i polskich zasad rachunkowości

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

Program

1. Krótka historia powstania standardu i jego obowiązywanie

2. Zasady postępowania, gdy w ustawie o rachunkowości i KSR brak szczegółowych wytycznych

3. Cel standardu

4. Zakres standardu

5. Podstawowe zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr

6. Definicja przychodów i zysków

7. Warunki ujmowania umów jednoelementowych:

 • Umowa sprzedaży pomiędzy dostawcą i nabywcą dóbr
 • Treść ekonomiczna transakcji
 • Wiarygodne ustalenie wynagrodzenia z tytułu umowy
 • Wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy
 • Przekazanie nabywcy znaczących ryzyk i korzyści związanych z dobrem
 • Uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr

8. Warunki ujmowania umów wieloelementowych:

 • Identyfikacja poszczególnych elementów umowy
 • Przypisanie wynagrodzenia z tytułu umowy do poszczególnych elementów umowy
 • Ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy

9. Szczególne warunki ujmowania przychodów:

 • Sprzedaż przez pośrednika (agenta)
 • Sprzedaż warunkowa
 • Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą
 • Programy lojalnościowe i sprzedaż promocyjna
 • Transakcje barterowe
 • Ujęcie gwarancji i przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji
 • Transakcje sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu

10. Pomniejszanie przychodów:

 • Pomniejszanie przychodów o zwroty, w tym ujmowanie sprzedaży na odległość
 • Ujmowanie rabatów i opustów
 • Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe

11. Kapitalizacja kosztów doprowadzenia do zawarcia umowy 

12. Porównanie zasad dotyczących ujmowania przychodów zawartych w ustawie o rachunkowości i KSR do regulacji w MSSF

13. Ujawnianie informacji o przychodach z tytułu sprzedaży dóbr w sprawozdaniu finansowym

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Agata Sajewicz

Wykładowca: Agata Sajewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta nadawane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). Obecnie jest członkiem Komisji KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz rachunkowości i doradztwa księgowego, w tym wynikające z pracy w dziale audytu i doradztwa księgowego PricewaterhouseCoopers przez 7 lat. Uczestniczyła w projektach konwersji sprawozdań finansowych polskich jednostek na MSSF. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu MSSF i polskich zasad rachunkowości oraz audytu, w tym szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Autorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów ze sprzedaży dóbr. Zaangażowana w tłumaczenie Międzynarodowych standardów badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych na język polski.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 04 grudnia 2023 r. wpłać do 24 listopada 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "PSD20231204" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Przychody ze sprzedaży dóbr w świetle nowego KSR 15 i polskich zasad rachunkowości

Cena netto: 500 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl