Nasze kursy

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Co zyskasz?

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 • Zapoznasz się z procesem planowania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz weryfikacji najczęściej występujących korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

 • Poznasz zakres i formę dokumentacji konsolidacyjnej jednostek dominujących oraz dokumentacji z badania sprawozdania skonsolidowanego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

Wykładowca: Tomasz Zielke

Termin:

Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych opartych o polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych.

Przez 11 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers (do lipca 2009 r.), ostatnio jako wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych. Był członkiem zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Był członkiem m. in. grupy technicznej zajmującej się analizą problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb zespołów audytowych i doradczych.

Publikował artykuły z zakresu MSSF na łamach Monitora Rachunkowości i Finansów oraz Gazety Prawnej. W latach 2007-2011 był członkiem zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku.

Artur Raciński

Wykładowca: Artur Raciński

Termin:

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Autor wydanego przez CE PIBR zbioru zadań „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (2017) do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl