Nasze kursy

Rachunkowe rozliczanie umów o niezakończone usługi oraz księgowe ujęcie podatku dochodowego od tych umów – warsztaty

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów szkolenie daje możliwość zaliczenia 4 godziny samokształcenia.

 • Przedstawienie ujęcia w tabeli Excel oraz w księgach rachunkowych kwestii związanych z rachunkowym rozliczaniem umów o niezakończone usługi oraz kwestii związanych z księgowym ujęciem podatku dochodowego od tych umów: bieżącego i odroczonego.

Program

 1. Przypomnienie najważniejszych kwestii w skrócie.
 2. Przykład liczbowy z dodatnią marżą.
 3. Przykład liczbowy ze zmianą marży w trakcie trwania umowy.
 4. Przykład liczbowy z ujemną marżą.
 5. Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
 6. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, noty).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Grzegorz Skałecki

Wykładowca: dr Grzegorz Skałecki

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Obecnie prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 11 kwietnia 2023 r. wpłać do 01 kwietnia 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „RRU20230411” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Rachunkowe rozliczanie umów o niezakończone usługi oraz księgowe ujęcie podatku dochodowego od tych umów – warsztaty

Cena netto: 500 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl