Nasze kursy

Standardy zarządzania jakością – proces ustanawiania regulacji

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów udział w webinarze daje możliwość zaliczenia 3 godzin samokształcenia.

Program

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów we współpracy z Centrum Edukacji PIBR zaprasza biegłych rewidentów oraz przedstawicieli firm audytorskich na otwarte spotkanie         V Samorządowego Forum Regionów PIBR, które odbędzie się 19 września 2022 r., w godz. 14:00-16:30, w formule online.

Podczas spotkania porozmawiamy o procesie ustanawiania nowych regulacji w zakresie standardów zarządzania jakością, a także prowadzonych przez samorząd przygotowaniach do ich wdrożenia.

Webinar z udziałem członków KRBR oraz ekspertów poprowadzi prezes KRBR – Barbara Misterska-Dragan.

W ramach wydarzenia przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań.
Pytania mogą Państwo zgłaszać poprzez wpisanie ich w polu: "uwagi" w formularzu zgłoszenia.

Udział w spotkaniu daje możliwość zaliczenia 3h samokształcenia biegłych rewidentów.

Uwaga: Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli (do końca dnia).

Barbara Misterska-Dragan

Wykładowca: Barbara Misterska-Dragan

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A.
Była partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem.

W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. W latach 2011-2015 była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a w latach 2015-2019 – członkiem Komisji ds. współpracy międzynarodowej. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Wiele lat zasiadała w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.

Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach. Autorka i współautorka licznych prac naukowych i wykładów. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Dodatkowe informacje

    • Webinar będzie realizowany za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
    • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

     

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Standardy zarządzania jakością – proces ustanawiania regulacji

Cena netto: bezpłatnie

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl