Nasze kursy

ODZ

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu sporządzania i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

 • Zwrócimy szczególną uwagę na na błędy i nieprawidłowości związane z identyfikacją jednostek objętych konsolidacją, ustalaniem korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, procedurami badania.

 • Omówimy najczęstsze błędy w zakresie kompletności i zgodności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz dokumentacji konsolidacyjnej.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cele i zakres szkolenia

2. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego – najczęściej występujące nieprawidłowości

 • Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Jednostki objęte konsolidacją / wyceną metodą praw własności.
 • Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Wyłączenia jednostek podporządkowanych z konsolidacji lub wyceny metodą praw własności.
 • Zasady (polityka) rachunkowości grupy kapitałowej.
 • Dokumentacja konsolidacyjna.
 • Ustalenie oraz udokumentowanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych:
  - objęcie kontrolą jednostek zależnych,
  - podwyższenie kapitału podstawowego / zakup dodatkowych udziałów,
  - eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej,
  - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych,
  - zagraniczne jednostki zależne,
  -  wycena metodą praw własności;
 • Kompletność i zgodność danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

3. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych – najczęściej występujące nieprawidłowości

 • Podstawowe zasady badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
  - cel badania,
  - akceptacja / kontynuacja zlecenia,
  - strategia i plan badania,
  - badanie procesu konsolidacji,
  - podsumowanie badania;
 • Dokumentacja badania.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości.

4. Zakończenie – zmiany MSB 600 (Z)

 • Zakres zmian.

5. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Artur Raciński

Wykładowca: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Autor wydanego przez CE PIBR zbioru zadań „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (2017) do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 30 września - 1 października 2024 r. wpłać do 20 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SBSWN20240930” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Cena netto: 800 zł

Termin: 30 września - 1 października 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl