Nasze kursy

ODZ

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku.

 • Aktualizacja wiedzy w zakresie podstaw prawnych badania jednostek samorządu terytorialnego oraz szczególnych wymogów dotyczących przyjmowania zlecenia, kontynuacji współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz komunikowania się z organami nadzoru.

 • Aktualizacja i uszczegółowienie wiedzy biegłych rewidentów w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczącej specyficznych zagadnień takich jak: wynik wykonania budżetu, skumulowanych wyników budżetu, wyniku na pozostałych operacjach, ustalanie nadwyżki środków obrotowych, wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, jak również różnic w podejściu do wyceny, ujmowania i prezentacji pozycji w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego.

 • Uzyskana wiedza umożliwi biegłym rewidentom nabycie umiejętności badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Małgorzata Wojtczak

Wykładowca: Małgorzata Wojtczak

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze finansów publicznych, od 2000 r. biegły rewident. Autorka i współautorka podręczników oraz opracowań z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wykładowca rachunkowości SKwP. Obecnie jest dyrektorem Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi. Zajmuje się przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz sprawozdawczością budżetową i finansową.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający uzyskaną wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 23 maja 2023 r. wpłać do 13 maja 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "BJS20230523" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Cena netto: 400 zł

Termin: 23 maja 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl