Nasze kursy

Kontroler jakości - zadania, odpowiedzialność, wymogi wobec FA dotyczące kontroli jakości zleceń

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia.

Program

 • Wymogi wobec firm audytorskich dotyczące kontroli jakości zleceń w kontekście MSB i skalowalności.
 • Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może nie posiadać kontrolera jakości?
 • Kontrole PANA dotyczące naruszeń z zakresu kontroli jakości.
 • Kontrola jakości zleceń a inspekcja zleceń.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna kontrolera jakości i KBR.
 • Wymogi dotyczące wyboru odpowiedniej osoby na kontrolera jakości.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Magdalena Maksymiuk

Wykładowca: Magdalena Maksymiuk

biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (289 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
340,00 zł + VAT zw = 340,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
340,00 zł + 23% VAT = 418,20 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 29 grudnia 2022 r. wpłać do 19 grudnia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KJX20221229” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Kontroler jakości - zadania, odpowiedzialność, wymogi wobec FA dotyczące kontroli jakości zleceń

Cena netto: 340 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl