Nasze kursy

Firma audytorska jako strona postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary administracyjnej

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin w ramach samokształcenia.

Program

WPROWADZENIE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH FIRM AUDYTORSKICH

 1. Podstawy prawne odpowiedzialności administracyjnej FA.
 2. Katalog naruszeń prawa.
 3. Cele postępowania administracyjnego.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Organy i strony postępowania administracyjnego.
 2. Etapy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
 3. Zasady ogólne – gwarancje i uprawnienia FA.
 4. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 5. Postępowanie dowodowe – rola FA.
 6. Rodzaje rozstrzygnięć organu I instancji w postępowaniu administracyjnym.
 7. Elementy składowe decyzji administracyjnej.

KARY ADMINISTRACYJNE

 1. Katalog kar administracyjnych – reguły ich zastosowania.
 2. Dyrektywy wymiaru kary – okoliczności łagodzące i obciążające FA.
 3. Przedawnienie karalności.
 4. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 1. Organ właściwy do rozpatrzenia środka odwoławczego.
 2. Zażalenia na postanowienia organu.
 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Postępowania nadzwyczajne: wznowienie postępowania i nieważność decyzji administracyjnej.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Katarzyna Krzyżanowska

Wykładowca: adw. Katarzyna Krzyżanowska

Adwokat. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu stron w postępowaniach administracyjnych przed organami oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach karnych przed organami przygotowawczymi i sądami powszechnymi.

Od ponad 10 lat jest zaangażowana w doradztwo prawne na rzecz organów samorządu zawodowego biegłych rewidentów. Świadczy obsługę prawną postępowań administracyjnych o nałożenie kar administracyjnych na firmy audytorskie, prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz postępowań dyscyplinarnych toczących się przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Krajowym Sądem Dyscyplinarnym wobec biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (357 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
420,00 zł + VAT zw = 420,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 04 marca 2024 r. wpłać do 24 lutego 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „FAPAX20240304” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Firma audytorska jako strona postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary administracyjnej

Cena netto: 420 zł

Termin: 4 marca 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl