Nasze kursy

Biegły rewident w postępowaniu dyscyplinarnym

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin w ramach samokształcenia.

Program

Definicja postępowania dyscyplinarnego:

 • jakie są jego cele,
 • przedmiot postępowania dyscyplinarnego.

Przebieg postępowania dyscyplinarnego:

 • zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego,
 • organy i strony postępowania dyscyplinarnego,
 • etapy postępowania dyscyplinarnego,
 • decyzje podejmowane przez organy postępowania dyscyplinarnego w jego toku.

Postępowanie przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym/Polską Agencją Nadzoru Audytowego:

 • postępowanie wyjaśniające a postępowanie dyscyplinarne,
 • zasady prowadzenia postępowania przez KRD/PANA,
 • rola biegłego rewidenta w toku postępowania,
 • prawa i obowiązki biegłego rewidenta w zależności od jego roli procesowej w toku postępowania dyscyplinarnego,
 • obowiązki i uprawnienia organu prowadzącego postępowanie,
 • decyzje kończące postępowanie na danym etapie postępowania.

Postępowanie sądowe – przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym/sądem powszechnym:

 • zasady prowadzenia postępowania przed KSD/sądem powszechnym,
 • prawa i obowiązki biegłego rewidenta w postępowaniu przed sądem,
 • orzeczenia wydawane przez sąd, w tym umorzenia postępowań w wypadkach mniejszej wagi.

Postępowanie odwoławcze:

 • środki odwoławcze przysługujące od decyzji KRD/PANA oraz orzeczeń KSD/sądu powszechnego,
 • termin do złożenia danego środka odwoławczego,
 • zasady wnoszenia danego środka odwoławczego.

Kary dyscyplinarne:

 • rodzaje kar orzekanych w toku postępowania dyscyplinarnego,
 • zasady ich ustalania i wymiaru kary,
 • wykonywanie orzeczonych kar, w tym egzekucja kar pieniężnych.

Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego, zatarcie skazania oraz koszty postępowania:

 • terminy przedawnienia karalności i jego ewentualne wydłużenie,
 • terminy zatarcia skazania,
 • zasady ustalania kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Piotr Siekierski

Wykładowca: Piotr Siekierski

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracował w  Ministerstwie Finansów, gdzie jako radca prawny obsługiwał Komisję Nadzoru Audytowego w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Obecnie pracuje w renomowanej kancelarii prawnej, specjalizującej się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w ramach których reprezentuje zarządców masy sanacyjnej, syndyków oraz innych uczestników takich postępowań. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również reprezentacją klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych, prowadzonych m.in. przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego oraz kadry zarządzającej. Współautor przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw”, wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 roku.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 20 września 2023 r. wpłać do 10 września 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „BPD20230920” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Biegły rewident w postępowaniu dyscyplinarnym

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl