Nasze kursy

Zarządzanie relacją z audytowanym - komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin w ramach samokształcenia.

 • Zwiększysz swoją wiedzę z zakresu, jak można zarządzać relacją z audytowanym poprzez dobrą jakość komunikacji.

 • Nauczysz się wykorzystania w procesie komunikacji narzędzi dobrej komunikacji takich jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność mówienia o intencjach swoich działań i prawidłowego przekazywania informacji.

 • Nauczysz się wykorzystania w praktyce wiedzy o różnicach w sposobie komunikacji wynikających z odmiennych typów psychologicznych.

Program

 1. Wprowadzenie
     • Mechanizmy towarzyszące procesowi komunikacji i ich znaczenie dla całości procesu porozumiewania się
     • Bariery komunikacyjne – czyli co jeszcze wpływa na jakość komunikacji
 2. Jak niwelować problemy komunikacyjne?
     • Sztuka aktywnego słuchania
     • Słuchanie odzwierciedlające
     • Wykorzystanie pytań w pracy z klientami
     • Budowanie relacji i porozumienia
 3. Teoria typów osobowości wg F. Littauer
     • Autodiagnoza osobistego typu osobowości
     • Charakterystyka poszczególnych typów osobowości
     • Jak wykorzystywać wiedzę o typach osobowości w pracy Biegłego Rewidenta?
 4. Asertywność w pigułce
     • Kiedy komunikat jest asertywny?
     • Asertywność, uległość, agresja, manipulacja – różne formy reagowania
     • Wykorzystanie technik asertywnych w trudnych sytuacjach z klientami
     • Asertywne techniki w praktyce biznesowej:
      - Prośba
      - Odmowa
      - Asertywna informacja zwrotna
      - Obrona przed krytyką i frustracją
 5. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Anna Dąbrowska

Wykładowca: Anna Dąbrowska

Trener i coach. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej i 10-letnie doświadczenie w pracy coachingowej. Przeprowadziła ponad 2500 dni szkoleniowych.

Wykładowca w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami pracowników i Coaching. Autorka publikacji w Coaching Review: „Z praktyki coacha – szanse i słabości coachingu prowadzonego przez coacha wewnętrznego” i „Wyzwania coachingu transformacyjnego dla pokolenia Y – jak wspierać synergię pokoleń. Refleksja na podstawie własnych doświadczeń i badań.”

Pracowała dla wiodących firm i organizacji na rynku polskim prowadząc dla nich projekty szkoleniowo-rozwojowe.

Jest certyfikowanym trenerem Transforming Communication, ukończyła w Erickson College "The Art and Science of Coaching” posiada certyfikat Professional Coach, certyfikowany Zen Coach, certyfikat Ról Zespołowych Belbina, jako jedna z niewielu osób w Polsce posiada certyfikat Kirkpatrick Certified Professional.
Prowadzi treningi między innymi z zakresu zarządzania, motywowania, rozmów okresowych, zarządzania przez cele, komunikacji, a także umiejętności trenerskich. Prowadzi sesje coachingowe wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym swoich Klientów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warszataty prowadzone w formie on-line.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24 maja 2022 r. wpłać do 14 maja 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "ZRK20220524" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Zarządzanie relacją z audytowanym - komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Cena netto: 500 zł

Termin: 24 maja 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl