Nasze kursy

ESG - raportowanie danych niefinansowych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

Program

 • Wymogi prawne w zakresie raportowania niefinansowego w taksonomia oraz planowane zmiany,
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i zasady Un Global Compact,
 • Ład organizacyjny a zrównoważony biznes,
 • Standardy raportowania i wskaźniki dla obszarów: środowiskowego, antykorupcyjnego, społecznego, spraw pracowniczych, praw człowieka oraz informacje dotyczące jednolitych europejskich standardów raportowania,
 • Ryzyka dotyczące poszczególnych obszarów raportowania,
 • Ryzyka w obszarze raportowania niefinansowego,
 • Odpowiedzialne zakupy w całym łańcuch dostaw, w tym należyta staranność,
 • Rola biegłego rewidenta w raportowaniu niefinansowym.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Olga Petelczyc

Wykładowca: Olga Petelczyc

Certyfikowana audytorka, od 20 lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarzadzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kultury organizacji, etyki, przeciwdziałania korupcji. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Jest wykładowcą uniwersyteckim i trenerem. Na szkoleniach prezentuje praktyczne podejście w oparciu o wiedzę zdobytą jako szefowa audytu w jednej z największych agencji wykonawczych i wiele lat współpracując ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR . Olga ma międzynarodowe doświadczenie w projektach realizowanych m.in. w takich krajach jak: Ukraina, Mołdawia, Turcja, Gruzja. Jest autorką publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Prowadzi bloga #Audittalks oraz webinary #Audittalks przy kawie. Działa społecznie na rzecz rozwoju funkcji audytu w organizacjach. W latach 2015-2017 pełniła funkcję wiceprezeski Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie pełni funkcje Pełnomocnika Zarządu IIA Polska ds. CSR oraz koordynuje prace grupy ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w programie Climat Leadership powered by UN enviroment. Ambasadorka 30% Club Poland.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
800,00 zł + 23% VAT = 984,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 18 października 2022 r. wpłać do 8 października 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ESG20221018” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ESG - raportowanie danych niefinansowych

Cena netto: 800 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl