Nasze kursy

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej - on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2021 r.

 • Poznasz praktyczne aspekty wykorzystania standardów: ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem, COSO I Kontrola Wewnętrzna i COSO II Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym w pracy biegłego rewidenta.

 • Zrozumiesz strukturę standardów ISO 31000 i COSO dotyczących zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz zakres i sposób ich wykorzystania w podmiotach różnego rodzaju.

 • Nauczysz się wykorzystać wybrane metody zarządzania ryzykiem i dzięki temu samodzielnie weryfikować wyniki oceny ryzyka przez badane podmioty. Będziesz potrafić ocenić funkcjonowanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej z perspektywy i na potrzeby rewizji finansowej.

Program

I. Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna, jako fundamenty Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance):

 • budowanie odporności przedsiębiorstwa na ryzyko,
 • regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem - krajowe i zagraniczne,
 • rola Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem.

II. COSO I Kontrola Wewnętrzna oraz COSO II Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym:

 • standardy COSO I oraz COSO II – elementy wspólne i różnice,
 • kontrola wewnętrzna zgodnie z COSO I,
 • zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w COSO II,
 • COSO III monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej,
 • ocena przez rewidenta systemu kontroli wewnętrznej w badanym przedsiębiorstwie.

III. ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - zasady i wytyczne:

 • Polska Norma ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem: zasady, struktura, ramowa, proces zarządzania ryzykiem,
 • ISO 31000 i COSO II - podobieństwa i różnice,
 • techniki analizy ryzyka ISO 31010,
 • ISO 31000, a inne normy ISO i procesy zarządcze w badanym przedsiębiorstwie,
 • ocena i wykorzystanie informacji z systemu systemu zarządzania ryzykiem przez rewidenta.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Jerzy Podlewski

Wykładowca: dr Jerzy Podlewski

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem biznesowym Enterprise Risk Management (ERM). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach menadżerskich w renomowanych firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, interim manager, trener biznesu oraz sektora publicznego. Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: ryzyko i zarządzanie ryzykiem). Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA i studiach podyplomowych z zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany menadżer ryzyka POLRISK, członek FERMA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™.

Autor e-bestsellera 2013 i 2014 księgarni empik.com „Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”, książki „Ryzyko gospodarcze”, e-booków, publikacji naukowych i prasowych. Aktualnie redaktor dużej publikacji z zarządzania ryzykiem przygotowywanej dla jednego z czołowych wydawnictw międzynarodowych. Prowadzi stałą rubrykę „Ryzykonomia” w „Gazecie Ubezpieczeniowej” na temat zarządzania ryzykiem, gdzie od 2013 roku ukazało się kilkadziesiąt artykułów popularyzujących różne aspekty zarządzania ryzykiem.
Prelegent i panelista na wielu konferencjach (Dyrektor Finansowy Roku Magazynu Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gazety Ubezpieczeniowej, COFACE Country Risk, Ministerstwa Skarbu Państwa, Giełdy Papierów Wartościowych, klubów biznesu, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce). Współorganizator międzynarodowych konferencji na temat zarządzania ryzykiem POLRISK. Wykładowca programu „Profesjonalna Rada Nadzorcza” współorganizowanego przez Ministerstwo Skarby Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od ponad 10 lat prowadzi firmę doradczą, która specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania ryzykiem oraz wdrożeniach systemów zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i organizacjach wszelkiego typu. Entuzjasta mediów społecznościowych, założyciel i moderator największej polskiej grupy dyskusyjnej „Zarządzanie ryzykiem” na LinkedIn.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone w formie on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 10 marca 2021 r. wpłać do 1 marca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „COSO20210310” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej - on-line

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl