Nasze kursy

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku.

 • Poznasz praktyczne aspekty wykorzystania standardów: ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem, COSO I Kontrola Wewnętrzna i COSO II Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym w pracy biegłego rewidenta.

 • Zrozumiesz strukturę standardów ISO 31000 i COSO dotyczących zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz zakres i sposób ich wykorzystania w podmiotach różnego rodzaju.

 • Nauczysz się wykorzystać wybrane metody zarządzania ryzykiem i dzięki temu samodzielnie weryfikować wyniki oceny ryzyka przez badane podmioty. Będziesz potrafić ocenić funkcjonowanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej z perspektywy i na potrzeby rewizji finansowej.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Jerzy Podlewski

Wykładowca: dr Jerzy Podlewski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w katedrze Finansów i Rachunkowości Sopockiej Szkoły Wyższej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach polskich i międzynarodowych, w tym w sektorze finansowym w obszarze zarządzania ryzykiem. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem i trener biznesu.

Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Risk Manager, członek FERMA (Europejska Federacja Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Ekspert zarządzania ryzykiem gospodarczym Enterprise Risk Management (ERM).

Autor książek i e-booków, publikacji naukowych i prasowych, stałej rubryki o zarządzaniu ryzykiem w  „Gazecie Ubezpieczeniowej”. Od 2009 r. prowadzi popularny portal o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl. Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA Clark University.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl