Nasze kursy

Sygnalista w praktyce biura rachunkowego i firmy audytorskiej – nowe obowiązki

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów udział w szkoleniu daje możliwość zaliczenia 4 godziny samokształcenia.

Program

 • Czy i kiedy biura rachunkowe i firmy audytorskie powinny wdrożyć przepisy o zgłaszaniu naruszenia prawa?

 • W jaki sposób wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i zgłaszania ochrony naruszenia prawa?

 • Na czym polegają obowiązki instytucji obowiązanej wobec osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa?

 • Jak opracować procedury dotyczące sygnalistów?

 • Pracownik biura rachunkowego i firmy audytorskiej - jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa.
 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?

 • Sposoby ochrony sygnalistów.

 • Działania następcze prowadzone  w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa.

 • Sankcje za naruszanie przepisów w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie również Wzór Regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Harmonogram zajęć


 • 13.00 - 14.30 - zajęcia on-line
 • 14.30 - 14.45 - przerwa
 • 14.45 - 16.15 - zajęcia on-line
Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
300,00 zł + VAT zw = 300,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
300,00 zł + 23% VAT = 369,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 27 stycznia 2022 r. wpłać do 17 stycznia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SFA20220127” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Sygnalista w praktyce biura rachunkowego i firmy audytorskiej – nowe obowiązki

Cena netto: 300 zł

Termin: 27 stycznia 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl