Nasze kursy

Mechanizm finansowania oparty na technologii blockchain

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów szkolenie daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

 • Omówienie zagadnień dotyczących technologii blockchain.

 • Omówienie zagadnień opartego na technologii blockchain mechanizmu finansowania.

 • Zrozumienie propozycji wartości prezentowanej technologii oraz opartego na niej mechanizmu finansowania w tym towarzyszącego mechanizmowi procesu finansowania i towarzyszącej infrastruktury.

Program

Technologia blockchain:

 • definicja i historia,
 • cechy,
 • warianty,
 • przykładowe zastosowania w sektorze finansowym.

Historia i definicja mechanizmu finansowania:

 • przesłanki powstania,
 • pierwsza propozycja,
 • możliwe definicje mechanizmu,
 • preferowana definicja mechanizmu finansowania (ujęcie wąskie i szerokie),

Struktura mechanizmu finansowania:

 • pomysł (szczegółowe omówienie zachodzących zależności i możliwych wariantów),
 • blockchain (szczegółowe omówienie zachodzących zależności i możliwych wariantów),
 • kryptotoken (szczegółowe omówienie zachodzących zależności i możliwych wariantów),
 • mechanizm oferowania kryptotokenów (szczegółowe omówienie zachodzących zależności i możliwych wariantów).

Modele mechanizmu finansowania:

 • modele w zależności od rodzaju kryptotokena,
 • modele w zależności od sposobu organizacji.

Proces finansowania i infrastruktura:

 • etapy,
 • przebieg,
 • elementy infrastruktury: kryptogiełdy, OTC deski, fundusze, platformy informacyjne, ratingi,
 • doradztwo i usługi,
 • koszty procesu.

Specyfika mechanizmu finansowania i towarzyszące mu wyzwania m.in. w obszarach:

 • nazwa,
 • konstrukcja mechanizmu,
 • infrastruktura,
 • ocena tłumu,
 • oszustwa i manipulacje.

Przykłady wykorzystania mechanizmu finansowania:

 • omówienie wybranych przykładów zastosowania mechanizmu finansowania,
 • ewolucja mechanizmu,
 • miejsce mechanizmu w cyklu życia przedsiębiorstwa.

Mechanizm finansowania oparty na technologii blockchain a inne mechanizmy finansowania:

 • ITO vs IPO,
 • ITO vc VC,
 • ITO vs Aniołowie Biznesu,
 • ITO vs Finansowanie Społecznościowe.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.30 - przerwa
 • 12.30 - 14.00 - zajęcia on-line
Katarzyna Ciupa

Wykładowca: Katarzyna Ciupa

Strateg i konsultant posiadający międzynarodowe doświadczenie (AT, CH, DE, PL) w pracy w/dla sektora finansowego. Była głównym managerem zarządzającym wdrożeniem regulacji MiFID II i MAR w Raiffeisen Centrobank w Wiedniu. Opracowała ponadto strategię banku i koordynowała współpracę banku z sektorem FinTech. Była także mentorem start-upu, który wygrał pierwszą edycję akceleratora RBI Elevator Lab.  Wcześniej, jako konsultant strategiczny w Simon Kucher & Partners w Wiedniu doradzała bankom w zakresie m.in. definiowania strategii współpracy z podmiotami z branży nowych technologii. Z kolei będąc w strukturach Societe Generale Securities Services w Monachium była odpowiedzialna za kontrolowanie funduszy inwestycyjnych.

Jest również badaczem (m.in. wygrała światowy konkurs naukowy organizowany przez OECD) i prelegentem (m.in. dla takich podmiotów jak IACA, Austrian Standards, TransInfo) z zakresu nowych technologii. Ponadto jest ona członkiem miedzynarodowych organizacji takich jak The British Blockchain Association, The Austrian Internet of Things Network oraz The Bitcoin Austria.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (program CEMS). Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich z dyscypliny finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i przygotowuje pracę doktorską na temat finansowania start-upów opartego na technologii blockchain. Jest autorką niedawno wydanej książki „Blockchain. Wartość w trzech wymiarach” nominowanej w konkursie ECONOMICUS 2020 w kategorii najlepszy poradnik biznesowy. 

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 29 marca 2023 r. wpłać do 19 marca 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KMF20230429” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Mechanizm finansowania oparty na technologii blockchain

Cena netto: 500 zł

Termin: 29 marca 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl