Nasze kursy

Kontrakty długoterminowe i ich wpływ na wyniki finansowe jednostki

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

 • Przedstawienie ogólnych aspektów podatkowych związanych z realizacją umów o usługi długoterminowe, w tym umów o roboty budowlano-montażowe.

 • Omówienie aspektów rachunkowych - rozliczanie, ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja w sprawozdania finansowym.

 • Zwrócenie uwagi na istotne aspekty badania kontraktów długoterminowych przez biegłego rewidenta.

Program

1. Podstawy prawne.

2. Cel, zakres i definicje.

3. Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

4. Stopień zaawansowania prac.

5. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów:

 • przychody i koszty,
 • globalny budżet przychodów i kosztów,
 • metody rozliczania kontraktów,
 • spodziewane straty na kontraktach.

6. Podatek dochodowy bieżący i odroczony.

7. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

8. Kwestie organizacyjne.

9. Badanie przez biegłego rewidenta.

10. Przykłady liczbowe ze wskazaniem wpływu poszczególnych metod na wyniki finansowe.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Grzegorz Skałecki

Wykładowca: Grzegorz Skałecki

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Obecnie prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 21 września 2022 r. wpłać do 11 września 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "KDT20220921" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Kontrakty długoterminowe i ich wpływ na wyniki finansowe jednostki

Cena netto: 500 zł

Termin: 21 września 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl