Nasze kursy

Excel dla zaawansowanych – poziom 2

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

 • Po ukończeniu zajęć będą Państwo w stanie zastosować nabyte wiadomości do analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane.

 • Poznają Państwo zasady i możliwości wykorzystania modułu Visual Basic.

 • Rozszerzą Państwo swoją wiedzę nt. analizy danych w tabeli przestawnej oraz poznają przykłady zastosowań funkcji bazodanowych.

Program

 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query).
 • Zaawansowana analiza danych w tabeli przestawnej, sposoby przedstawiania i analiza danych, pola obliczeniowe, korzystanie z funkcji WEŹDANETABELI, rola fragmentatora w tabeli przestawnej, wykresy przestawne.
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych.
 • Spojrzenie na funkcje Excela, kategorie, składanie funkcji (np. INDEKS<->PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE<->ILE.NIEPUSTYCH, ADR.POŚR, TRANSPONUJ i inne).
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów.
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic:
  • narzędzia z paska,
  • główne elementy okna edytora VBA,
  • podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
  • zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
  • lokalizacja i dostępność makra
  • makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
  • wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
  • różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia na kartach wstążki).
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie dodatków Excela.
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, menedżer scenariuszy, dodatek Solver.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Janusz Gach

Wykładowca: Janusz Gach

specjalizuje się w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu i analiz finansowych.

Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania nowych technologii we wspomaganiu zarządzania przepływem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji MS Excel. Prowadzi szkolenia przeznaczone są dla pracowników różnych działów firm, głównie do grup finansowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (510 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 11 lutego 2022 r. wpłać do 1 lutego 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „EXZ20220211” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Excel dla zaawansowanych – poziom 2

Cena netto: 600 zł

Termin: 11 lutego 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl