Nasze kursy

Najważniejsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

 • Zapoznają się Państwo z zupełnie nowymi regulacjami w zakresie podatków (tzw. Polski Ład) wprowadzanymi do porządku prawnego.

 • Poznają Państwo najważniejsze zmiany w regulacjach podatkowych.

 • Będą potrafili Państwo cenić skutek nowych regulacji na działanie przedsiębiorstw.

Program

1. Zmiany w podatku dochodowym (w szczególności CIT), dotyczące m.in.:

 • podatkowych grup kapitałowych,
 • cen transferowych,
 • opodatkowania zysków kapitałowych,
 • alternatywnych spółek inwestycyjnych,
 • minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych,
 • modyfikacji w zakresie limitu niektórych kosztów z art. 15e ustawy CIT,
 • działalności badawczo-rozwojowej,
 • wprowadzenia reżimu holdingowego,
 • modyfikacji zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT),
 • estońskiego CIT,
 • amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym,
 • cienkiej kapitalizacji,
 • wprowadzenia niektórych ulg,
 • przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzenie tzw. przejściowego podatku dochodowego.

3. Zmiany związane z obrotem bezgotówkowym. m.in. obniżenie limitów z ustawy Prawo przedsiębiorców i ich wpływ na podatki.

4. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), dotyczące m.in.:

 • wprowadzenia Grupy VAT,
 • zmiany w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych,
 • zwrotu VAT dla określonych podatników.

5. Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczące m.in. porozumienia inwestycyjnego.

6. Istotne zmiany w pozostałych ustawach zmienianych w ramach Polskiego Ładu:

 • w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • w Kodeksie karnym skarbowym (KKS),
 • w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Sygnalizacja innych zmian w przepisach, m.in. dotyczących:

 • podpisywania sprawozdań finansowych (zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw),
 • zmian wejścia w życie niektórych zapisów dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Marek Kowalski

Wykładowca: Michał Marek Kowalski

prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 18 stycznia 2022 r. wpłać do 8 stycznia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „UPL20220118” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Najważniejsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl