Nasze kursy

Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia.

 • Poznają Państwo cechy charakteryzujące kryptowaluty i ich rodzaje.

 • Dowiedzą się Państwo jak identyfikować kryptowaluty w polskim obrocie prawnym, wg regulacji MSSF, wg polskich regulacji rachunkowości i w systemie podatkowym.

 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania w kontekście ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych.

Program

Kryptowaluty – cechy charakteryzujące te szczególne zasoby ekonomiczne i ich rodzaje.

 • Odróżnienie kryptowalut od innych zasobów, w tym aktywów finansowych i pieniężnych.
 • Podstawy technologii rozproszonego rejestru (DLT), w tym blockchain, rodzaje kryptowalut, cele ich emisji.
 • Zorganizowane rynki obrotu kryptowalutami: Bitbay, Bitmarket, Bitmarket24, Coinroom, Nevbit.

Kryptowaluty w polskim obrocie prawnym.

 • Możliwości emisji, posiadania i obrotu na tle zróżnicowanych podejść w środowisku prawnym wiodących krajów UE i świata (USA, Chiny, Rosja, inne).
 • Pojęcie ICO (Initial Coin Offering) – sposób przeprowadzenia transakcji.
 • Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (2017).

Kryptowaluty według regulacji MSSF.

 • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
 • Stanowisko IFRIC (KIMSF, 2019) w sprawie identyfikacji kryptowalut u ich posiadaczy oraz jego konsekwencje co do ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych.

Kryptowaluty według polskich regulacjach rachunkowości.

 • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
 • Analiza możliwości uznania kryptowalut emitowanych, posiadanych lub będących w obrocie jednostki za szczególne aktywa lub przypisanie ich do konkretnych rodzajów, np. inwestycje, zapasy, wartości niematerialne i prawne.
 • Konsekwencje ujęcia kryptowalut jako określonych rodzajów aktywów: początkowa wycena i ujęcie, wycena po początkowym ujęciu (dzień sprzedaży lub wymiany, dzień bilansowy), prezentacja w podstawowych sprawozdaniach finansowych i ujawnianie informacji o emisji, posiadaniu lub obrocie kryptowalutami przez jednostkę.
 • Księgowe ujęcie kontraktów terminowych na kryptowaluty.

Kryptowaluty w systemie podatkowym.

 • Zasady opodatkowania transakcji kryptowalutami w kontekście podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i obciążeń cywilnoprawnych.

Kryptowaluty w sprawozdaniach finansowych.

 • Przegląd praktycznych rozwiązań stosowanych w kontekście ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Katarzyna Ciupa

Wykładowca: Katarzyna Ciupa

Strateg i konsultant posiadający międzynarodowe doświadczenie (AT, CH, DE, PL) w pracy w/dla sektora finansowego. Była głównym managerem zarządzającym wdrożeniem regulacji MiFID II i MAR w Raiffeisen Centrobank w Wiedniu. Opracowała ponadto strategię banku i koordynowała współpracę banku z sektorem FinTech. Była także mentorem start-upu, który wygrał pierwszą edycję akceleratora RBI Elevator Lab.  Wcześniej, jako konsultant strategiczny w Simon Kucher & Partners w Wiedniu doradzała bankom w zakresie m.in. definiowania strategii współpracy z podmiotami z branży nowych technologii. Z kolei będąc w strukturach Societe Generale Securities Services w Monachium była odpowiedzialna za kontrolowanie funduszy inwestycyjnych.

Jest również badaczem (m.in. wygrała światowy konkurs naukowy organizowany przez OECD) i prelegentem (m.in. dla takich podmiotów jak IACA, Austrian Standards, TransInfo) z zakresu nowych technologii. Ponadto jest ona członkiem miedzynarodowych organizacji takich jak The British Blockchain Association, The Austrian Internet of Things Network oraz The Bitcoin Austria.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (program CEMS). Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich z dyscypliny finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i przygotowuje pracę doktorską na temat finansowania start-upów opartego na technologii blockchain. Jest autorką niedawno wydanej książki „Blockchain. Wartość w trzech wymiarach” nominowanej w konkursie ECONOMICUS 2020 w kategorii najlepszy poradnik biznesowy. 

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 21 marca 2022 r. wpłać do 11 marca 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KAS20220321” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl