Nasze kursy

Ceny transferowe 2022 – aktualne zmiany oraz wyzwania dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia.

 • W trakcie szkolenia odpowiemy na najczęstsze dylematy podmiotów powiązanych.

 • Przedstawimy zmiany przepisów w zakresie cen transferowych w związku z Nowym Ładem.

 • Pokażemy na co zwrócić uwagę przy weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych.

Program

 Zasady ustalenia kręgu podmiotów powiązanych:

 1. definicja podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych
 2. definicja "wywierania znaczącego wpływu" oraz jej praktyczne konsekwencje
 3. szczególne przypadki powiązań oraz praktyczne problemy z ustaleniem kręgu podmiotów powiązanych

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej:

 1. podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej
 2. transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym – interpretacja ogólna
 3. identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
 4. transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
 5. wątpliwości oraz aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych

Zasady ustalenia cen transferowych:

 1. definicja ceny transferowej
 2. tradycyjne metody weryfikacji cen transferowych:
 3. zasady stosowania innej metody, w tym technik wyceny
 4. recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej
 5. wpływ covid na ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa z zakresu cen transferowych:

 1. Dokumentacja local file
 2. Analizy porównawcze lub analizy zgodności
 3. Dokumentacja master file

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze:

 1. oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
 2. informacja o cenach transferowych (nowa wersja deklaracji TPR)
 3. raportowanie wedłu­g krajów (raport CbC)

Tzw. pośrednie transakcje rajowe:

 1. aktualne prace nad objaśnieniami w zakresie cen transferowych
 2. przesłanki do powstania obowiązku dokumentacyjnego
 3. domniemanie i dochowanie należytej staranności  

Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych w związku z Nowym Ładem:

 1. Wprowadzone uproszczenia w obszarze cen transferowych
 2. Zmiany w kodeksie karno-skarbowym
 3. Uchylenie przepisów limitujących odliczalność wydatków na usługi niematerialne i licencje
 4. Mechanizm podatku minimalnego
 5. Ukryta dywidenda

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Serafin

Wykładowca: Michał Serafin

ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Associate Partner w Grupie UHY ECA. Posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych, które zdobył podczas długoletniej pracy w Działach Cen Transferowych w jednych z największych polskich firm doradztwa podatkowego oraz audytu. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów z różnych branż. Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor publikacji prasowych w zakresie problematyki cen transferowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (289 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
340,00 zł + VAT zw = 340,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
340,00 zł + 23% VAT = 418,20 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 października 2022 r. wpłać do 26 maja 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTR20221019” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Ceny transferowe 2022 – aktualne zmiany oraz wyzwania dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Cena netto: 340 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl