Nasze kursy

Ceny transferowe 2021 – aktualne oraz planowane regulacje dotyczące transakcji w grupie podmiotów powiązanych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

 • W trakcie szkolenia odpowiemy na najczęstsze dylematy podmiotów powiązanych.

 • Omówimy kluczowe ryzyka związane z regulacjami cen transferowych.

 • Pokażemy na co zwrócić uwagę przy weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych.

Program

Zasady ustalenia kręgu podmiotów powiązanych:

 • definicja podmiotów powiązanych – aktualne regulacje wraz ze wskazaniem różnic w stosunku do lat poprzednich,
 • definicja "wywierania znaczącego wpływu" oraz jej praktyczne konsekwencje,
 • szczególne przypadki powiązań oraz praktyczne problemy z ustaleniem kręgu podmiotów powiązanych

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej:

 • progi dokumentacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wraz ze wskazaniem różnic w stosunku do lat poprzednich,
 • definicja transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym,
 • identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • wątpliwości oraz aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych

Zasady ustalenia cen transferowych:

 • definicja ceny transferowej,
 • tradycyjne metody weryfikacji cen transferowych,
 • zasady stosowania innej metody, w tym technik wyceny,
 • zasady dokonywania korekt cen transferowych,
 • recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej,
 • safe harbours dla określonych transferowych kontrolowanych (usługi o niskiej wartości dodanej, pożyczki),
 • restrukturyzacje

Dokumentacja local file:

 • opis podmiotu powiązaneg
 • opis transakcji, w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów,
 • analiza cen transferowych (analiza porównawcza, analiza zgodności),
 • informacje finansowe

Analizy cen transferowych:

 • podmioty zobowiązane do sporządzenie analiz cen transferowych,
 • zakres danych wykorzystanych w analizach,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analiz,
 • analiza porównawcza,
 • analiza zgodności jako alternatywa dla analiz porównawczych,
 • zasadność wykorzystywania analiz sporządzonych w latach poprzednich

Dokumentacja master file:

 • opis grupy,
 • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy,
 • opis istotnych transakcji finansowych grupy,
 • informacje finansowe i podatkowe grupy,
 • zmiany w stosunku do obowiązku dokumentacyjnego za lata 2017-2018,
 • zasady opracowywania polityk cen transferowych dla grup kapitałowych

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze:

 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • informacja o cenach transferowych (nowa wersja deklaracji TPR),
 • raportowanie wedłu­g krajów (raport CbC)

Ryzyka z zakresu cen transferowych:

 • uprawnienia organów podatkowych w zakresie weryfikacji cen transferowych,
 • zasady ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • odpowiedzialność karno-skarbowa lub karna,
 • skuteczność działania organów podatkowych

Aktualne i planowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych:

 • Obowiązki dokumentacyjne z podmiotami niepowiązanymi,
 • Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe,
 • Ceny transferowe w Nowym Ładzie

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Serafin

Wykładowca: Michał Serafin

ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Associate Partner w Grupie UHY ECA. Posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych, które zdobył podczas długoletniej pracy w Działach Cen Transferowych w jednych z największych polskich firm doradztwa podatkowego oraz audytu. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów z różnych branż. Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor publikacji prasowych w zakresie problematyki cen transferowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

    • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
    • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
    • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
    • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
    • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
    • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 21 września 2021 r. wpłać do 11 września 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTR20210921” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Ceny transferowe 2021 – aktualne oraz planowane regulacje dotyczące transakcji w grupie podmiotów powiązanych

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl