Nasze kursy

SWKJ w małej firmie audytorskiej – aspekty praktyczne w kontekście wymogów KSKJ i ustawowego obowiązku skalowalności

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 8 godzin samokształcenia.

 • Uzyskają Państwo pomoc w opracowaniu i wdrożeniu użytecznego SWKJ adekwatnego do wielkości i rodzaju prowadzonej działalności podstawowej.

 • Poznają Państwo zasady SWKJ obowiązujące w małej firmie audytorskiej oraz obligatoryjne elementy SWKJ, wymagane niezależnie od wielkości firmy audytorskiej.

 • Dowiedzą się Państwo jakie elementy SWKJ mogą podlegać pominięciu w małej firmie audytorskiej w zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności podstawowej.

Program

Wprowadzenie:

 • Cel szkolenia.
 • Podstawy prawne tworzenia SWKJ.
 • Skalowalność SWKJ.

Zasady SWKJ obowiązujące w małej firmie audytorskiej:

 • Wymogi ustawowe dotyczące tworzenia SWKJ.
 • Zakres SWKJ w świetle wymogów KSKJ.
 • Zasady wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej – wymogi, przykłady zapisów w SWKJ.

Przykładowe procedury kontroli jakości w małej firmie audytorskiej:

 • Warsztaty praktyczne – casy study wybranych zasad i procedur wewnętrznej kontroli jakości zawartych w SWKJ stosowanych przez małe firmy audytorskie.
 • Warsztaty praktyczne – projektowanie wybranych zasad i procedur wewnętrznej kontroli w małej firmie audytorskiej (praca zespołowa).

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Monika Matyszewska

Wykładowca: Monika Matyszewska

Termin: 24 stycznia 2022 r., 11 lutego 2022 r.

Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej.

Biegły rewident, delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w kadencji od 2007 r., członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service” Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.

Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Centrum Edukacji PIBR.

Dorota Anna Mikulska

Wykładowca: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 24 stycznia 2022 r., 11 lutego 2022 r.

ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24 stycznia 2022 r. wpłać do 14 stycznia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SWK20220124” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 11 lutego 2022 r. wpłać do 1 lutego 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SWK20220211” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

SWKJ w małej firmie audytorskiej – aspekty praktyczne w kontekście wymogów KSKJ i ustawowego obowiązku skalowalności

Cena netto: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl